Megosztás
Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Aszcendens terápia

2010.09.15

Aszcendens terápia

Peter Orban, Ingrid Zinnel®

 

Az aszcendensben találjuk meg gyökereinket, amelyben a lényeges rejlik. Ebben rejtőzik a mélyebb értelem., a feladat, ami miatt egy ember megszületik. Az az erő, amely a régiben szeretne megtartani, az aszcendensben rejlik. Amit karmikusan magammal hozok, aminek „fel kell emelkednie” bennem, aminek tudatára kell ébrednem, amit elvesztettem és most újra meg kell találnom. A rend felbomlott, mert valami az árnyékba került. A múlt gyűjtő- gyújtópontja. A lét összesűrűsödése. Megmutatja jelen inkarnációnk miértjét, okát.

A lélek felemelkedik az idő és tér dimenziójából, és az időben gyökeret ver az anyagi világban. Testet ölt, inkarnálódik, megszületik. A lélek eddigi vándorlásának az eredményeként keletkezett potenciál, lehetőség. Ősanyag, amelyből kialakul az életünk, amelynek alapján cselekszünk. Ez az erő, amely cselekvésre ösztönöz. Ez vezet vissza a „tetthelyhez”, ezért menekülünk előle. Ez az árnyék, amely követ bennünket, és mindig utolér. Hiszen mi magunk vagyunk a saját történetünk.

Úgy viselkedik, mint a Matrjoska baba. Amit belőle látunk, az csak a legkülső burka: az a kép, amit kifelé mutatunk, és jó benyomást igyekszünk szerezni általa (maszk- persona). A második burok: ezt nem szívesen mutogatjuk, mert személyesebb tulajdonságaikat birtokolja de a közeli hozzátartozók jól ismerik bennem. A többi burkot is ismerjük magunkban, de csak meghatározott alkalmakkor lépnek elő bennünk: intim helyzetben, módosult tudatállapotban, ha dühösek vagyunk, ha sértődött gyermekek vagyunk, ha kiszolgáltatott helyzetben vagyunk. A legbelső burok meglehetősen különbözik az előbbiektől. Ez létem kemény magja. Ez a belső személy, aki én valójában vagyok. Ez az a személy, akit életem során be kell fogadnom tudatomba, és a vele való azonosulásra rákényszerít a Sors. Ő az én létem, élettémám hordozója.

Az aszcendens jegye mutatja a témát. Az uralkodó bolygója a legbelső személyiségem, létem legnagyobb mélysége. Az aszcendenst nem lehet tudatosan megélni, csak létezni lehet benne. Az árnyék jöhet kívülről is, a 7. házból. Megélni a Nap jegyet kell. A megújulás helyét, ahol a fejlődés zajlik, a célt az MC mutatja.

Most a legbelső burok témáit nézzük jegyenként:

 

 

Kos a

Téma:  A Harcos- tettes

Múltjából magával hozza az erőt, hogy kiálljon másokért. „Nem fogom feladni, amíg               nem segítek nektek, amíg nem mentelek meg titeket!” Ő maga a rombolás. Rá akarja kényszeríteni az életre akaratát. Másokat kicsinek, gyengének tart. Konfrontálódik az erőszakkal.

Árnyék: Tettes energia. A bűnös-féktelen cselekvő, a véres kezű tettes, kíméletlen harcos, saját agresszió

Félelem: Gyengeség. Elveszíti az erejét. Csődöt mond. Nem kell a segítő ereje.

„Alig ütöttem meg még is belehalt.”

Mit keressünk: Vannak-e olyan emberek, akiknek ártottál? Pl.: családi verekedés, baleseti sérülés, Vannak-e olyanok, akik neked ártottak? Klán: Előfordult-e súlyos erőszakos cselekedet? Pl.: háborúban, nemi erőszak

Erósz: Fallikus. Férfi energia. Ösztönből cselekvő. A vágy tárgyát látja. Macho szindróma.6p.

Megoldás: Létezik nagyobb hatalom, mint az övé. El kell fogadnia, hogy csak saját sorsáért

felelős. Fel kell adnia harcát. (Bak MC)

 

                                   

 

 

Bika b

Téma: Az Értékes - rabszolga         

Követi a család értékeit, és feláldozza érte sajátjait. Megakadályozza az energiaáramlást. Fogságban van.

Mitől növekszik az értékem? Mennyit érek? Mennyire vagyok vonzó?

„Ha van valamid akkor vagy valaki.”

Rá kell jönnie, hogy ha az ár megfelelő, eladja magát. Adós, lelkiismereti nyomással.

Árnyék: a tehetetlen rabszolga, a birtokló, aki nem tud semmit és senkit elengedni, saját kisebbségi, értéktelenségi érzés

Félelem: Értékvesztéstől, értéktelenségtől, inflálódástól. Magány, árulás.

Mit keressünk:Vannak-e kiegyenlítetlen számláid?

Hol vannak? Kik, akiknek sokat adtál és nem tudta kiegyenlíteni, vagy fordítva.

Hol vannak tartozások?

Előfordult-e, hogy jogtalanul szereztél meg valamit?

Vannak-e a klánban, akik értékes vagyont szereztek mások kárán?

Erósz: Birtokló,szerető. Női energia. Mit kapok

cserébe?Ragaszkodás,felhalmozás,önértékelési problémák. 2p.

Megoldás: Saját magáért vállalt felelősség. Saját út. (Bak MC)

Saját fejlődése érdekében legyen hűtlen a család értékrendjéhez, és közben őrizze meg azok

szeretetét, tiszteletét. (Vízöntő MC).

 

Ikrek c

Téma: A Közvetítő- jelentéktelen

 Kapcsolatokat szeretne létrehozni. Összekötőként beáll két ember közé. Próbál a külvilágon keresztül jelentőségre szert tenni. Közben elveszíti önmagát abban a szerepben, amit átvesz. Vagy valakit akadályozhat, hogy elmenjen.  Kommunikáció, információ csere. Közvetítő. Viccmesélő. Postás.

Problémája, hogy nem róla van szó. Nagy tudású, de belül üres.

„Miért tanultad meg mindezt? Hogy a többiek tudják, hogy tudom!”

Árnyék: a jelentéktelen és átlagos, aki nem akar felvállalni egy szerepet sem igazán, nem akar elköteleződni      

Félelem: Jelentéktelen, átlagos. Értéktelen.

Mit keressünk: Van-e olyan példaképed, akihez túlságosan ragaszkodsz? 3-9 tengely. Valaki más cipőjében jár. Valaki olyan helyébe lép, aki korán meghalt. Volt ilyen a családban? Pl. az ő nevét kapta

Erósz: Intellektuális. Semleges energia. Aszexuális, testvéri kapcsolatok. 4p.

Megoldás: Szerénység, átlagosság, nem-fontosság elfogadása. Saját szerep megtalálása (Vízöntő MC)

 

Rák d

Téma: Az Anya- sérült gyermek

                        Egész életében másokról gondoskodik, hogy tartozzon valahova, valakihez. Vár a viszonzásra. Jelentéktelennek érzi magát, ezért folyton meg akar felelni másoknak. Ki van szolgáltatva érzelmeinek. Környezetébe fogódzkodik, mint egy kisgyermek.           

Kötődés a saját anyához. Sokszor ez rejtett. A kötődést képtelen feloldani. Sokszor partner figyelmeztet.

Árnyék: Az érzelmi zsarnok, a sérült kisgyermek, és a saját az érzelmi gyámoltalanság

Félelem: Nem szeretik. Elveszíti a szeretetet.

Mit keressünk: Anyához való viszony? Anyai ág.

Disszociáció, leszakadt belső gyerek.

Erósz: Infantilis gyermek vagy gondoskodó anya. Női energia. Pán- Péter szindróma, dependens. 1p.

Megoldás: Kiszabadulni a szenvedős kapcsolatokból. (Vízöntő MC) Az egység védelmét megtalálni (Halak MC). Az összefonódás oldódásaként meg kell tanulnia, hogy önmagából éljen, és magával foglalkozzon.(Kos MC).

 

Oroszlán e

Téma: Az Egoista- szívtelen hódító

Ő családi rendszerének királya, a domináns, a hatalom birtokosa. Mindenkinél nagyobbnak gondolja magát. Őméltósága az ego. Hogyan lehetek nagy? Hogyan kerülhetek be a rekordok könyvébe? Milyen árat vagyok hajlandó megfizetni az első helyért. Hódító. Saját apa témája. Keresi a szeretetet, életerőt.

Árnyék: Az egoista és szívtelen, aki mások szívét törte össze, mert szeretetet ígért.

Félelem: Összeomlik. Mélybe zuhan.

Mit keressünk: Hány szívet tört már össze? Vagy az övét ki törte össze? Hány főnököt söpört

el maga elől? Hogy van az édesapjával?

Erósz: Szexuális. Felnőtt, férfi energia. Vadász szindróma. 5p.

Megoldás: Elfogadni, hogy kisebb, mint az ősei. Ego vesztés. Átengedni a többieket

önmaguknak. Önmaga számára döntéseket hozni, akár úgy is, hogy ez a rendszer feletti

ellenőrzésének elvesztésével jár (Kos MC). Csak egynek lenni a sok közül (Bika MC).

 

 

Szűz f

Téma: Az Óvatos könyvelő- álszent

Minden sötét dolgot távol tart a családtól. Magára vállalja más bűnét, bűntudatát. Saját feladatát letagadja, másokra hárítja. Gondoskodik a férfi-női, a jó-rossz egyensúlyról. Belső könyvelő. Bármit tesz, soha nem magáért. Önérdekből nem. Segítők. (Helfer) Megmentők.

Árnyék: a szenteskedő bigott, a mindenkit kritizáló, ártatlannak mutatkozó

Félelem: Nem tud segíteni. Maga körül mindenkit stresszel. Fél a piszkos világtól,betegségtől.

Mit keressünk: Hol van a rendszerben, származási, kiegyenlítetlenség. Súlyos vétket szokott

átvenni. Olyanét, aki nem viselte tette következményét. Helyette ő bűnhődik. Vezekel,

áldozat.„Valakinek meg kell tennie.” Mártír, erőszakosan. Bűntudatot kelt.

„Ha én nem csinálom meg, sose lesz meg.” Milyen felelősséget vállal?

Erósz: Racionális. Semleges energia. Célszerűség, érzelmek nélkül. Hétköznapok szindróma.

4p.

Megoldás: Létezni az eltérő értékek elkülönítése nélkül.(Bika MC). Semlegesként tekinteni az

egyforma emberekre. (Ikrek MC). Saját belső fal lebontása.

 

Mérleg g

Téma:  A Másik- gyáva       

Valaki emlékét, történetét, sorsát, akár személyét ébren tartsa a család emlékezetében. Számára egy idegen élet fontosabb a sajátjánál. Nem tudja, hogy ki is ő. Nehezére esik felelnie önmagáért, döntéseiért, amelyek felborítanák a másokkal kialakított harmóniát. Mindenféle igénynek szeretne megfelelni. Átadja az üzeneteket → működése: tükör

A másik emberből táplálkozik. Szüksége van a többiekre. Társfüggő, emberfüggő. Keresi a

másik felét egész életében.

Árnyék: a gyáva, nem cselekvő és a másiktól  függő

Félelme: Egyedül van. Úgy érzi, hogy nem látják, akkor nincs is. Nem tudja kinek adni

üzenetét. Ilyenkor ő megszűnik.

Mit keressünk: Ki az a partner, akit ő még nem engedett el, vagy őt. Szülők korábbi

partnerei? Jó helyük van?

Erósz: Romantikus. Androgyn energia, mindkét nemhez alkalmazkodik. A másik az élet

értelme. Kicsit ráutalt. 3p.

Megoldás: Érzéseit kell kiszabadítani az összefonódásokból, anyai ágon. (Rák MC). Saját

énjét megélni, apai ágon kell visszaadnia valamit (Oroszlán MC).

               

Skorpió h

Téma: A Megkötözött -boszorkány, vámpír

Gyökerei mélyen lenyúlnak a család tudattalanjába, az elnyomott dolgok közé. Ami

másoknak túlságosan ijesztőnek tűnik, ő magába szívja, és azonosul a legsúlyosabb dolgokkal

is, hogy létezése révén megszűrje és megtisztítsa. Mások sorsa elnyomja saját, személyes

történetét. Az összefonódások kötélként fonhatják körül szívét. Energiái elvesznek egy

mágikus kötésben. Saját elképzeléseihez is kötődik, megszállottan. Ha valakit megszerez,

nem engedi. Ideája: a világnak hogyan kéne működni. Nincs határ, nincs visszatartó erő.

(Végzetes vonzerő.)

Árnyék: Mágikus múltja, a bukott angyal, az ördög, a fekete mágus, a vámpír, öngyilkos

hajlammal.   

Félelme: Hogy elképzelése téves. A világ másképp működik, mint ahogy ő hiszi.

Ezt ritkán érzi.

Mit keressünk: Tettes – áldozat. Erőszakos cselekvést keresünk. Külső, kirekesztett, tetteseket

keresünk. Ha áldozatot keresünk, csak hogy a tetteshez közelebb kerüljünk. Kik azok a

családban, akik egy ideológia miatt meghaltak? Ki az a szellemi vezető, guru, aki őt

befolyásolja?

Erósz: Megszálló. Férfias energia, Parazita, vámpír, áldozatot keres, szenvedélyes bilincsben

tart. 7p

Megoldás: Ha gyökereit kiszabadította a sötét fogságból, újra önmaga lehet, és ez örömmel

tölti el (Oroszlán MC). Szerénység, visszatérni a hétköznapokhoz (Szűz MC).

 

 

Nyilas i

Téma: A Terapeuta- elbizakodott

Azt hiszi mindenki fölött áll, és neki kell megmagyarázni a dolgokat a többieknek.

Hiányzik belőle a feltételnélküli szeretet, elfogadás. Mindenben az értelemet keresi. A világot

akarja megérteni, maga helyett. Missziót teljesít.

Árnyék: az elbizakodott prédikáló, fanatikus és a fennhéjázó,

Félelme: Értelmetlenné válik a létezése. Elveszíti a hitét.

Mit keressünk: Kiket istenít? Kiket emel túl magasra. Feltűnően tisztel. Milyen

egyenlőtlenség van? Magát kihez képest emeli magasra? Lenéz-e másokat?

Erósz: Terápiás, megmentő. Férfias energia. Nem kötődik az érzelmekhez, csak a szellemi

tartalmakhoz. Gyógyulni vágyót keres.4p.

Megoldás: Saját lelkének terapeutájává kell válnia. Kisebbé válni. Alázat (Szűz MC).

Partnerkapcsolatokban az egyenlőséget megélni (Mérleg MC). Saját árnyékával szembenézni,

megkötözöttségeivel (Skorpió MC).

 

 

Bak j

Téma: A Felnőtt- diktátor

Felnőttnek születik, aki ügyel a családi rendre és felelősségre. Arra is, ami nem az övé.

Elveszi mástól is a lehetőséget. Ha bárhol gyenge pontot érzékel, azonnal beugrik. Ha úgy

érzi, valaki számára az élet terhe túl nehéz, ő saját vállára átveszi. Így komollyá és nehézkessé

válik. Gyermeki részét kizárja. Elmaradt boldog gyermekkor. Nehéz teher, magány,

szomorúság.

Árnyék: Kő szívű, diktátor, aki másoknak megszabja a törvényt.

Félelme: Nincs már olyan teher, amit viselhetne. Más zsákját viszi.

Mit keressünk: Kik azok a családjában, akiket nem gyászoltak meg? A szomorúság honnan

jön? Rendszerből? Kitől veszi át a felelősséget?

Erósz: Korlátozó. Férfi energia. Feltételekkel szeret, vizsgáztat, érzelmi páncél. 4p.

Megoldás: Visszaadni a terheket, így mindenki a saját fájdalmát , sérelmét fogja érezni

(Skorpió MC). Az élet értelmébe vetet hitet, és bizalmat kell visszaszereznie (Nyilas MC).

 

Vízöntő k

Téma: A Kirekesztett- forradalmár

 A kirekesztett, nem kívánatos helyén áll. Nem szereti ha azt az érzi, hogy szükség van rá. Ez

kapcsolódást jelent, és beszűkíti őt. Kritizál, és inkább tovább áll. Így mások értékeinek

árulójává válik. Felsőbbrendűnek képzeli magát, mert ő különleges, más. Magát is kirekeszti.

Magányos harcos. „Bolond, kívülálló.”

Árnyék: A fölényes forradalmár, aki minden embert lenéz és akár fel is áldoz az ügy

Érdekében.

Félelem: Kötöttségektől. Nem tud különböző lenni, más. Nem igazán jellemző rá a félelem!

Mit keressünk: A kívülállóság milyen formáját választotta? Milyen módon? Korábbi

kirekesztett családtag cipőjében áll. Pl. fogyatékos, furcsa emberé.

Erósz: Menekülő. Párkapcsolati vágya ugyanolyan erős, mint szabadság vágya. 8p

Megoldás: Másságát elfogadni. Önbizalom, és másokban is bízni, egyenrangúként.(Nyilas

MC).

 

Halak l

Téma: Az Áldozat- meg nem született

 Két világ között él. Vonzódik a halottak oldalához.     Nem e világból valók. Hontalanok.

Nem tartoznak sehova. Energiája egy része elveszik valahová. Ő képviseli a rendszerben az

eltűntet, halottat, egy titkot. Hiányzik belőle a motiváció az élethez.

Árnyék: Álomvilágban élő, szenvedő, üldöztetett, megszületni nem akaró magzat, a nagy

áldozat.

Félelem: Az élettől, valóságtól.           

Mit keressünk: Kinek a cipőjében vannak? „Mindig egy halottat képvisel.” Túlvilágba

igyekszenek, oda kötődnek.

Erósz: Álmodozó. Női energia. Felveszi társa identitását, elveszti sajátját. Másik világba

vágyik a királyfival, királylánnyal. 0p.

Megoldás: Felismerni tévedését: A világ nem illúzió. Itt cselekedni kell. Megtalálni a hidat az

e világ és a túlvilág között (Nyilas MC).

 

 

(Párkapcsolatban az Erósz 8 pontos telítettségre vágyik.)

 

 

 

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Tóthné Bocsi Szilvia

Budapest 1171
Körömvirág utca 24

30-851 0853

lelektukor@citromail.hu

Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

CURRENT MOON

Statisztika

Online: 1
Összes: 32217
Hónap: 735
Nap: 23