Megosztás
Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házak,életterületek,szakaszok

2010.09.15

Házak

Mutatják az életterületeket, hogy HOL jelennek meg a témák. Alapvetően egy-egy táj, amely valami rá jellemzőt követel attól, aki belép a területre.

A lélek a házakban kötődik a Földhöz, válik az idő fogjává, s merül a múlandóság, a lineális tér- idő éber álmába. Minden ház beavatás a létezés titkába. Tapasztalati mező. Kiemelt terület, ha én-állapot, sors jelölő van benne.

 

Negyedek szerinti beosztás:

I. Test-anyag (1.2.3.ház)

Az ember fizikai megjelenési formája, energiaháztartása, testalkata, mozgáslehetőségei.   Minden, ami én magam vagyok. Én magam vagyok a megfigyelés tárgya.

II. Lélek- belső világ (4.5.6.ház)

A lélek hordozza az életerőt, életenergiát. Érzések, öröm, érzékelés, szenvedés, szeretet,        gyűlölet. Minden, amit érzek, és ahogy önmagamhoz viszonyulok, amit kisugárzok. A lelkem  a megfigyelés tárgya, amely az érzésemből, akaratomból és értelmemből tevődik össze.

III. Szellem- a rajtam kívüli saját világ (7.8.9.ház)

Minden, ami a külvilágból elém lép, és amit ez a külső hatás a belső világomban kivált. A világ rejtett tartalma, értelme, üzenete.

IV. Törvény- Sors- a világ lelke, Isten (10.11.12.ház)

A gyűjtőhelye azoknak a sorsszerű eseményeknek, amelyek a létrejöttömhöz vezettek. A látható megnyilvánulási formája. Megmutatja, mi alapján szerveződik meg a 3. negyed, a világom

 

  

1.ház: Kos jelleg

 Az Én háza. Hogyan működik az Én a világban. Önazonosság, az én visszatükröződése. A személyiség. A testfelépítés, a külső megjelenés, az önállóság, kezdeményező-készség. Tettek születése, életakarat, testi erő. Energiatest.

Feladat: levezetni az energiát, feszültséget cselekvésben.

Az ego életbelépése. Fizikai adottságok. Egészségügyi viszonyok, veleszületett betegségek, hajlamok. Vitalitás. Temperamentum. Egyéni vállalkozások.

Életszakasz: 0-1 hó megszületés- küzdelem, akarat. Szendergésszerű állapot (Normál autisztikus fázis). Tárgynélküli. Interperszonális híd az anyával. Túlélési mechanizmusok.

 

2.ház: Bika jelleg

 Az anyagi javak háza, de mutatja az ember belső erőforrásait, a tehetségeit, képességeit is. A Bevételek- kiadások, a nyereség-veszteség háza még. Azok az energiák, szereplők, akik az Én hátterét, biztonságát, felhasználható eszközeit jelentik. Saját fogság, kalitka területe, ami a biztonságot adja. A felhalmozás gondolkodásmódja. Kényszer, hogy kiterjessze saját értékeit. A látható fizikai test.

Feladat: Min keresztül ismerhetem meg magam?

Életszakasz: 1-6 hó csecsemőkor. (Szimbiotikus fázis) Ősbizalom- önbizalom. Szoptatás, testi gyarapodás.

3.ház: Ikrek jelleg
Első kapcsolat a külvilággal. Itt, most. Beszéd, íráskészség,szellemi és értelmi képességek, kommunikáció, kapcsolatteremtés a közvetlen környezetben. Mutatja, hogy az egyén hogy teremt kapcsolatokat. Párhuzamos viszonyok, nem éntükröző, személytelen. Jelöli még a testvért, az oldalági rokonságot, a gondolkodási módot és a rövid utakat. Alapvető információs cserék. Mozgás, cselekvés a külvilág felé irányul.

Feladat:A tudás megmutatása infó szerzéssel, hogy ezen keresztül mutathassam meg magam. Tudással kereskedés, cserébe figyelem. Cselekedj, hogy érezd, hogy létezel!
Életszakasz: 6.hó- 3,4 év (Szeparációs-induvidáció 6-24 hó, Orális szakasz 0-18 hó, Anális szakasz 18 hó- 3 év) Önálló mozgás, beszéd tanulása. Verbális imprinting. Kom. Bevésődése. Kíváncsiság. Megtartás- elengedés. Autonómia-kétely. Az én kapcs. A szülői világképhez. Szabályok, értékrend. Programozottság.

4.ház: Rák jelleg
Család, otthon, haza háza. Jelöli a korai traumatikus élményeket, a tudattalan dolgokat, amelyeket ebben az inkarnációban fel kell dolgozni, és a hozzá kapcsolódó szégyent, fájdalmat.  Otthonról szerzett képességeket. Mutatja még a karmát, az előző életből áthozott megoldásra váró feladatokat. Érzelmek keletkezési helye, lelki élet kezdete. Intimitás. Öröklött tulajdonságok, képességek, betegségek. A múlthoz való viszony, gyökerek. Intuíció. Életvég körülményei, származás = apa  (tradic.). IC-én bolygó = karmikus bélyeg ( visszatérő nagy feladat)
Feladat: Anya- kisgyermek viszony belsővé tétele. Elfogadás vagy elutasítás?
Életszakasz: 3-4.év Tárgyállandóság. Szocializációs imprinting. Alkalmazkodás.Erkölcsi és etikai normák elsajátítása. Jó- rossz integrációja. Sorsemlékezet. Szégyen- bűntudat- trauma elfojtása.

5.ház: Oroszlán jelleg

 Az én teremtő ereje. Kreativítás, alkotás. Jelöli még a saját gyermekkort vagy gyermeket,  a fogamzással és szüléssel kapcsolatos történéseket. A játékot, a szerencsejátékot, a művészi alkotókészséget, a szexualitást, szerelmet( dependens) és mindent, amiből energiát nyer az egyén, ami feltölti, aminek örül. Vágyak, tudatos és ösztönös is. Társas vállalkozások. A „győztes” belső személy háza, akinek célja, hogy bármilyen korlátozás nélkül kiélje az uralkodói hajlamát. Ez a sérült ego hatalomvágya, aki király szeretne lenni. Karrieristák is itt laknak

Feladat: Saját identitás kialakítása, az anya és apa identitásának magába olvasztása egységben.
Életszakasz: 3.4.-6.7. év óvodáskor. Napsugaras gyermekkor. Életörömök megtapasztalása. Mozgás és nyelvi készségek fejlődése. Akaraterő és önkontroll szabályozása. Megjelenik az alkotás öröme. A reagálása a környezetnek meghatározza a későbbiekben az önállóságot, függetlenséget. (Fallikus szakasz) Ödipális/ Elektra komplexus feloldása: azonos nemű szülővel való azonosulás. Nemi identitás kialakulása.

6.ház: Szűz jelleg
A Munka háza. Jelöl minden mindennapi tevékenységet, ami periodikusan ismétlődik az egyén életében, a mindennapi rutint. Kisebb betegségek, újra és újra kiújuló problémák, munkakörülmények. Jelentéktelen, tisztázásra váró ügyek. Hétköznapokról kialakított szemlélet. Tudatos elme rutin működése. Rendszerbe szerveződés, szabályok, kényszerűség. Ésszerűség, racionalitás. Megmutatja milyen adottságokhoz, körülményekhez kell alkalmazkodni. A szolgálat és kötelezettségek területe. Parentifikáció veszély, és saját szükségletekről való lemondás! Alkalmazottakkal való viszonyt mutatja. Szerzett betegségek. Jelzések a táplálkozás és a test funkcionális működésével kapcsolatban. Vállalt tehertételek, szerzett karma. Az alárendeltség és fensőbbség kapcsolatát jelzi.
Feladat: - Erényt kovácsolni a szükségszerűségből. (ápolónő, pszichoanalítikus)
             -  Egyensúlyt teremteni a férfi és női energiákban.


Életszakasz: 6-11 év iskoláskor. Teljesítmény-kisebbrendűség. Szembekerül a társadalmi elvárásokkal. Szociális szerepek tanulása. A világ elemző vizsgálata, értelmi csiszolódás. Verbális imprinting berendeződik. (Latencia szakasza) Kortárs kapcsolatok fontossága.

7.ház: Mérleg jelleg
A Másik ember háza. Projekciós ház: te. A „nem én”, a külvilággal való viszony meghatározója. A tükör, amiben megláthatod önmagad. Egyenrangú viszonyok Az egyéntől legidegenebb, általa letagadott tulajdonságokat szimbolizáló planéták állnak itt, amelyet egy másik ember tükröz leginkább számára, az árnyék. Ez a valaki, vagy valami üzenetet hoz arról, hogy mi hiányzik belőled, persze ez be van csomagolva. Jelöli még a házastársat, a partnert. A személy megjelenése a nyilvánosság előtt. Jelzi a támadásokat, ellenfeleket.
Feladat: A lehasított, elfojtott rész megtalálása, integrálása.
Életszakasz: 12-14. év korai serdülőkor. A másik ember iránti érdeklődés. Nagy barátságok, szerelmek. Tükröző barátságok, plátói szerelmek. Szexuális érdeklődés.

8.ház: Skorpió jelleg
Az átalakulás, transzformáció, átminősülés háza. A növekvő problémák, válságok jelölője. Valami meghal, újjászületik. Öngyógyítás, szélsőséges megoldásokkal, totális váltásokkal. A megváltásra váró feladatok. Megváltozott tudatállapotok, halálközeli élmények, valakinek a kínzó hiánya, okkult praxis, önismereti utak, félelmek, nagyműtétek. Az ego elszemélytelenedésének területe. A halál formája, és az oda vezető út. Amiket el kell engedni. Kapcsolódik az örökséghez, hagyatékhoz a terület. Hogy ne lehessen a Sors üzenetének hordozóját elkerülni, kötést kell létrehozni. Ehhez a megkötő varázslathoz a ragasztót ez a terület biztosítja. A ragasztószer egy idea, elvont fogalmak (szerelem, hűség, összetartozás, elvárások, stb). Megkötözöttségek, függőségek. De az összetartozás, és a kapcsolatok tartóssága is ide tartozik a területhez. A kötödések segítségével lehet a mélyre jutni, ahol találkozhatok önmagammal. Ez az önismeret. Ebbe kell belehalni, majd újjászületni. Ez a feladat itt.
Életszakasz: 14-20. serdülőkor második szakasza.( Genitális szakasz) Hatalmas arányú testi- lelki- hormonális változás, átalakulás kezdődik. A serdülő a helyét keresi a világban. Lázad minden ellen. Kísérti a határokat. Kapcsolati válságok elmélyülnek, gyakran totális váltást eredményeznek. Felnőtt szexuális vágyat él át. Meg kell tanulnia szeretni, hogy fontos legyen a másik is. Identitás kialakítása, szülőkről való leválás, önértékelés és énkép átalakítása. Ödipális konfliktus újra felerősödik, nemi identitás tisztázása. Megfelelő pozíció a kortárs csoportban.

9.ház: Nyilas jelleg
Külföld, idegen nyelvek, kultúrák. Időben és térben távollévő dolgok, vágyott értékek. Ott, majd. (Lelki poszter) Ideálképzés. Minden olyat jelöl, amit idealizál az egyén, ami elérhetetlen számára. Filozófia, vallás, magasabb szintű tanulmányok, valódi igazság utáni vágy. Értékrend, erkölcs,jogi és törvényes dolgok. Új ismeretek, felismerések, arra használja fel a megszerzett tudást, hogy a középpontba kerüljön (szellemi vezető, terapeuta).
Feladat: Az üzenetek felismeréssé váljanak, és közelebb vigyenek önmagamhoz. A tudás igazi terjesztője felszabadul a tudás okozta kötöttségek alól. Meg kell érteni a mögötte rejlő értelmet.
Életszakasz: 18.20.-30. év Fiatal felnőttkor. Az én elindul az életbe. Párkeresés, hivatás keresés. Saját működés megismerése. Intimitás/ izoláció.

10.ház: Bak jelleg
A hivatás háza. Mutatja, hogy mi az egyén szerepe a társadalomban, a karriert, az elérhető dolgokat. „Névjegykártya”- „Trikófelirat”. Projekciós ház = ők. A társadalom, a nyilvánosság háza. Önmegvalósítást, önépítést mutató ház. Felelősségvállalás, felnőttség. A személyiség jövőjét, célját mutatja. Utal az anyára is.
Szabályrendszer. Élet törvénye: az emberi lét belső világának magasabb rendű törvényei, az ok okozat törvénye alapján, és a természet törvényei (gravitáció,elektromosság, stb.), rendező elvek. Rendelkezésre bocsátja a Sors a megfelelő eszközöket.
Feladat: Szembenézni saját törvénytáblánkkal, alárendelődni, bele kell nőni.
Életszakasz: 30-42 Felnőttkor. Szaturnusz visszatéréssel kezdődik. Feladatok felvállalása, önépítés, családalapítás. Alkotóképesség, döntésképesség. Veszély: stagnálás ( nárcisztikus, depresszív alapú)

11.ház: Vízöntő jelleg
A támogatók , barátok, segítők háza. Mutatja, hogy miért is vagyunk itt a világban, mi a dolgunk. Én utam. Életfeladatom. A függés-függetlenedés háza, kiszolgáltatottság vagy szabadság.
Felszabadulás törvénye: Ha túlságosan eltávolodtam magamtól, és más valaki sorsába akarok belenőni, ha tévutakon járok, ez a terület kiszakít belőle, fájdalmasan.
Feladat: A kirekesztettek helyre kerülése. „Légy önmagad!”- megélése. Ez a szabadság.
Életszakasz: 42-72 év. Érett felnőttkor. Életközépi válsággal kezdődik, Uránusz szembe kerül radix helyzetével. Mi valójában a dolgom? Társadalmi programozottságból kilépni, saját életet élni. De figyelni, hogy az ne egy újabb függőség legyen!
A ház megmutatja mit hoztam magammal a közteslétből. Társasegység élmény. A földi létbe való tagozódás tudatosodása.

12. ház: Halak jelleg
 Áldozatvállalás, szolgálat háza. Titkos dolgokat, misztikus, ezoterikus ügyeket mutatja. A nyilvánosságtól elzárt területeket jelöli: börtön, bolondokháza, kórház, de az elvonulást is, a remeteséget. Izoláció. Élethosszig tartó nehézségek, terhek, korlátozások, frusztrációk, illúziók. Elkerülhetetlen feladat, életlecke. Karmikus adósság törlesztése, sorsteher. Lassú spirituális növekedés. Az egó lebontási területe. Át kell adnia magát a külvilágnak, az egységnek. Az én és te összeütközésének területe. Megjeleníti az én belső világát, az elfojtást, tudatalatti dolgokat. Magzati traumák.
A Sors teremtőhelye. Minden látható és láthatatlan dolog ideájának keletkezési helye. Túlvilág, Isten egy ködfátyol mögött. Beavatás abba, hogy miért is vagyunk itt. A kételkedés, elbizonytalanodás, kitaszítottság, magára hagyottság, elfeledettség próbatételének helye. Folyamatos nyomás érzése.
Életszakasz: magzati élet- idős kor (72 év). Kezdet és vég. Feloldódás. Visszatekintés, számadás.

 

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Tóthné Bocsi Szilvia

Budapest 1171
Körömvirág utca 24

30-851 0853

lelektukor@citromail.hu

Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< Június / 2022 >>

CURRENT MOON

Statisztika

Online: 1
Összes: 32120
Hónap: 759
Nap: 29