Megosztás
Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kép

 

Héber teremtés mítosz

Ki valójában Lilith?


Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, meg kell ismerkednünk Lilith rövidített héber mítoszával, apokrif iratokból. Amikor Isten megteremtette az első embert, így szólt: "Nem jó az embernek egyedül" és teremtett neki egy nőt -hozzá hasonlóan - a földből, és Lilithnek nevezte el, egyenrangúak voltak, Ádám és Lilith.. Isten saját képmására teremtette az embert, tehát Isten is androgün, kétnemű. Neve Elohim.
Azok azonban hamarosan veszekedni kezdtek, azon, hogy ki legyen alul és ki felül. Lilith nem akart alul lenni, alárendelődni. Ádám pedig úgy gondolta neki kell felül lennie és a nőnek alul, mert az megérdemli, hogy alul legyen. Lilith érvelését, miszerint egyformák vagyunk, mivel mindketten a földből vétettünk, Ádám nem fogadta el. Ekkor Lilith kimondta Isten különleges nevét és felemelkedett a levegőbe.(Honnan tudta?) Elhagyta Ádámot, és Isten kérésére sem tért vissza hozzá. Önként távozott a Paradicsomból, a Vörös tenger mélyére, ahol különböző démonokkal hált. Naponta száznál is több gyermeke született. Azzal, hogy megtagadta a visszatérést és a feltételnélküli alkalmazkodást, magára vonta Isten átkát. Arra átkozta Őt, -amire teremtetett-, hogy gyengítse, ill. ölje meg azokat a gyerekeket akiknek a lelke elveszett. Tehát saját démon gyermekeit is. Isten azt a háládatlan feladatot adta Lilithnek, hogy képviselje az ő pusztító aspektusát, ezzel elátkozta és démonizálta a teremtés egy részét. Így lett Lilith a sötétség úrnője, a pusztulás és a halál démonává nevezték ki. Lehet, hogy Lilith ezzel lett a teremtés első bűnbakja?

/A démon eredetileg istent jelentett (görögül: δαίμων). Később az isteneknél alacsonyabb, az embereknél magasabbrendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok, a mitológiákban az istenek és az emberek között állnak és lehetnek jószándékúak, vagy akár gonoszak is. Démon= bálvány/

Nem ment vissza a Paradicsomba, de megesküdött Isten titkos nevére!, hogy a kámeában szereplő gyermekeket nem bántja. Lilith birtokolja a tudást Istenről. Lemondott hatalmáról, és nem engedelmeskedett, ellenszegült, mint Lucifer.
/ Ellenszegülő= Sátán , Rágalmazó= Ördög/
A mítosz szerint, innentől Istenből is száműződött a női oldal. Létrejött a patriarchális teremtő Atyaisten (férfi uralmú). Neve: Jahve. Megteremtette Ádámból Évát, akinek alá kellett rendelődnie, és nem birtokolta a tudást sem. Lilith kapcsolatba lépett Évával a kígyón keresztül. ( A Bibliában nem nevezik a kígyót ördögnek, de az egyház majd igen!) Alma= Tudás. Lilith jelen volt, sőt részese volt az emberi tudat megszületésének. Isten ezért megbüntette és száműzte őket. Lilith-et, a nőt, leértékelte és megvetette. Megbélyegezte, paráznának, bűnösnek, piszkosnak (menstruáció,szülés), boszorkánynak, bűbájosnak minősítette. Kizárólag a gondoskodó anyai, vagy a gyermeklányi minőség engedélyezett. A nőtől tulajdonképpen félt. ( Ezt a férfi uralmú hozzáállást azok szeretnék közvetíteni, akik a mai formájában állították össze a Bibliát!)

 Ha mítoszokat úgy értelmezzük, mint belső világunk élő képeit, és el is fogadjuk, akkor már úton vagyunk a valódi változás felé.
Weidelener szerint:" Az a mítosz, amelyben elvész a sötétség szerepe-tehát a pokol minősége, ahol lekicsinylik a gonosz erejét, -az megbetegíti az emberi lelket. A női oldalt a sötétséggel azonosították.
Ez arra utal, hogy újra meg kell tanulnunk helyesen értékelni a sötétség erőit és arra, hogy a női pólust ismét vissza kell helyeznünk az őt meg illető helyre. Lilith és Ádám mítosza ősi, héber mítosz, mely a nemek ősi harcát mutatja meg.
A Fekete Hold aktualitását az adja, hogy mindent, amit elnyomtunk, elfojtottunk magunkban most integrálnunk kell. A legveszélyesebb mítosz, amit ma táplálunk, a kiegyensúlyozott, harmonikus élet ábrándja.
A fájdalom elkerülésének kultuszát éljük. Mindent felhasználunk a védekezésre, ha úgy találjuk, hogy valami nehéz és veszélyes számunkra, meggátolva ezzel saját belső képességeink fejlesztését, kibontakoztatását. Vagyis Lilith ellen védekezünk. Lilith kezdeményezett, feszültséget hozott létre, amikor megkérdőjelezte a „paradicsomi harmóniát".
Lilith most itt áll az ajtónk előtt, mit kapunk, ha beengedjük?
Látni fogjuk, hogy ha a Fekete Holddal találkozunk az nagyon gyakran hoz magával, fájdalmakat, válságokat, nehézségeket és sérüléseket. A patriarchális gondolkodásból fakad az a nézet, hogy a traumákat kerülni kell. A szó jelentése „erős lelki megrázkódtatás", és seb. Ám amíg élünk nem tudjuk elkerülni, hogy ne kapjunk sebeket. Withmont erről ezt írja:" A kereső ember szembenéz belső konfliktusaival, és a változás reményében megindul fájdalmon és örömön keresztül. Elfogadja a fájdalmat, és a többieknek is lehetnek fájdalmaik."
Vállaljuk és éljük meg hát konfliktusainkat, fájdalmainkat!
Hajlamosak vagyunk érzelmeinket elnyomni, bezárkózni magunkba, felületesen érintkezni másokkal, csakhogy elhárítsuk magunktól a sérülés veszélyét.. A fájdalom elutasítása eltompít, cinikussá és destruktívvá tesz. Ahol azonban érzéketlenné válunk ott egyre több sebet, fájdalmat szerezhetünk, csak már észre sem vesszük.
Lilith újra visszaadja önmagunk teljes érzékelését, még akkor is, ha ehhez traumára van szükségünk. Elhozza „azt a mágikus üstöt, melyben az élet játéka és megújulása forr."
A patriarhális nézet elvesztette a mágikus síkkal a kapcsolatot, ezért erről a tudati szintről megítélve Lilith nem más, mint egy anarchikus Istennő, mágikus dimenziói pedig fatalista babonaságok.
Lilith azonban valójában arra tanít, hogy bízzunk az élet folyamatában, és intuícióval ajándékoz meg, amely a konkrét „itt és most" -ra vonatkozik. Így érvényesítve „a bensőségesség értékét és annak az elfogadását /tudatos tisztázását, vm. differenciálását/ami van."
Energetikai szinten minden emberben jelen van mindkét minőségű energia: férfi-női, jin-jang. Az egyensúly felborult. A nőkben túlteng a férfias energia, mert csak így tudnak egy patriarkális társadalomban érvényesülni. Az érzelmek megélése mindkét nemnek nagyon problémás. De jön a Vízöntőkor, és Lilith újra feladatot kapott. A tudatalattiból folyton impulzusokat küld, mert az árnyékot, a démont nem lehet tovább elfojtani. Integrálni kell, hogy újra teljesek legyünk. Amit ismerünk, azt uralni tudjuk és saját szolgálatunkba állíthatjuk. Nem kell félni többet tőle, hiszen egy új ember van megszületőben. Az androgün isten és emberkép támogatja és erősíti a nemek egyenértékűségét

 Lilith perspektívái-emberi fejődési út

 

 • A Nagy Anya (anyag)

Tápláló, Oltalmazó. Uralkodik a test, a természet, az anyag, az ösztönök, a termékenység, a szexualitás, a föld-termés, az érzések, vágyak, mágia, mítosz felett.

Aki az „anyai ölben marad” , a tudattalanhoz kötődik. Nem nő fel. Pénz- függő is lehet. A „boszorkány” fogságában marad. Lilith megmutatja hol tart a személyiség.

 • Az Elnyelő- Lamastrum (Szörnyű démon)

Sárkánynak, szörnyetegnek ábrázolják. Gyermekevő, állandóan ellenőrző anya.

A gyenge személyiség hagyja magát „lenyeletni”, elbújik az árnyék mögé, hogy ne kelljen harcolnia, mert önbizalom-hiányos, céltalan. Lilith megmutatja a saját árnyékot.

 • Istár- A Csábító

A szerelem és a csillagok nagy babiloni istennőjéről nevezték el. A szent prostituáltak istennője (kultikus szajhák= szüzek, akiknek az oltár előtt kellett elveszíteni szüzességüket a papok által) A férfiak Lilithet tartják felelősnek az éjszakai magömlésért is, ami szörnyű és bűnös dolog, megvetendő. Ez a szexualitás leértékelése, nemi vágy bűnét a nőre vetítették ki. Éva lemondott a szexhez való jogáról.

Lilith: igéző, hatalmas, erős, szenvedélyes, szexuális, teremtő, múzsa, vezető. Megmutatja, hogy a személyiség hogyan kezeli saját Erószát.

 • A Nagy Istennő

Az eggyéválást, transzcendenciát és isteni minőséget képviseli. Arra ösztönöz, hogy kiálljuk a próbát. Tudatosságot követel. Ezen a területen emelkedik fel a kígyó. Többek között növekvő szexuális energia formájában, kundalini energia.

 • Az Alvilág Istennője- Démonnő ( Boszorkány asszony)

A lélek sötétsége, lelki mélységek, beavatási misztériumok, szimbolikus én-áldozat (ego vesztés). Egy mágikus dimenziót hoz. Az elveszett tudás közvetítője. (mint Persephoné, Hádész felesége). A halál, elmúlás misztériumával szembesít. Az elrejtő, okkult, ezoterikus, visszatartott tudást közvetíti. Beavató, bölcsesség hozó.

 Lilith ábrázolása:

Külső: Gyönyörű nő, hosszú sötét haj, kék szem. Időnként szárnyakkal és szarvval is ábrázolják.

Belső: Öntörvényű, céltudatos, mágikus, szexuális, bölcs, gyógyító, démonikus.

Állatai: kígyó, bagoly, sas.

Asztrológia: Fekete Hold.

 

Az asztrológia három Lilith-et különböztet meg, ami azért fontos, mert az Istennő mindig három formában manifesztálódik, s a három megjelenési formája a legősibb Istennő három arcának felel meg.

 • Aszteroida Lilith
 • Sötét Hold Lilith
 • Fekete Hold Lilith

Aszteroida Lilith

A Lilith mítosz kezdetét és Lilith kitaszítását jelképezi, a lázadást/ellenkezést illetve elnyomását, megaláztatottságát. Azt a fázist, amikor megbántottságában és dühében elmenekül.

Érdemes a bibliai történet néhány tényét rögzíteni:

 • Isten két embert teremt: Ádámot és Lilithet. Sárból gyúrja őket és lelket lehel beléjük.
 • Az első éjszakán Lilith közli Ádámmal, hogy nem akar alul lenni. Ettől Ádám felháborodik és visszaviszi Istenhez, aki megparancsolja, hogy engedelmeskedjen.
 • Lilith kimondja Isten különleges nevét (Jahve) és elszáll a Vörös tengerhez. Isten utána küldi három angyalát, és rettenetes átkot mond Lilithre: „Ha nem jössz vissza és nem engedelmeskedsz, légy átkozott, soha ne találj örömöt az ivadékaidban, sem semmiben, amit érintesz. Szülj minden áldott nap ötven démon gyereket. Az emberek vessenek meg és féljenek tőled. Ne találj nyugalmat és boldogságot sehol.” Lilith nem megy vissza, vállalja a kiátkozott szerepét, hogy megmaradhasson önmaga.
 • Ha jól belegondolunk, ebben a történetben Isten megtagadja a teremtés női részét. Hatalmas átok ez, s azóta is nyomasztja az emberiséget. Ez az Isten az Ószövetség és a Kos korának istene, Jahve, tehát a patriarchátus a lehető legerőteljesebben nyilvánul meg a megfogalmazásában és a hozzá kapcsolódó jelképrendszerben. Alig van köze Elochimhoz, aki androgün isten, egyesíti magában a férfi és a női oldalt egyaránt és átmenetnek fogható fel az ősi, sötét, matriarchális istennők és a maszkulin Atyaisten között.

Az aszteroida Lilith pontosan ennek a lázadó pillanatnak a szimbóluma: a nő, aki inkább vállalja a lázadást teremtője ellen, mint hogy elviselje a megaláztatást. A születési képletben azokat a helyzeteket írja le, amikor el vagyunk nyomva, amikor nem tudjuk szabadon kifejezni magunkat, amikor nem értékelnek bennünket azért, amik vagyunk. Amikor úgy érezzük, hogy személyiségünknek azok a részei, amelyek lázadóak, önállóak, illetve a szexualitásunkat fejezik ki, de alapvetően nem yang hanem yin energiájúak, el vannal nyomva. Nem cselekedhetünk szabadon, nincs mozgásterünk, nem választhatjuk meg az életkörülményeinket. De egyszercsak nem vagyunk tovább hajlandóak elviselni ezt az állapotot, fellázadunk ellene. A horoszkópban az aszteroida Lilith megmutatja, hol akarjuk megőrizni a szabad mozgásterünket, hol akarunk szabadon beszélni, cselekedni, dönteni, kimondani az igazságunkat és elfogadtatni saját bölcsességünket másokkal. Hol vagyunk mindezekért hajlandók kockára tenni a meglévőt s fellázadni úgy, hogy az sem érdekel bennünket, hogy mindent elveszíthetünk. Ha ez az energia tartósan blokkolva van, akkor megtapasztaljuk az elnyomást, a neheztelést, a kitörő dühöt, a visszautasítást és az ezekből való menekülést.

 • Jegyhelyzete megmutatja, milyen jellegű az energia
 • Házhelyzete jelzi, hol kell lázadnunk, a sarkunkra állnunk, kiállnunk a magunk igazáért.
 • Ha együtt áll valamelyik bolygóval, annak az energiáján keresztül nyilvánul meg
 • Jellegzetesen női energia, tehát főleg női horoszkópokban érdemes megvizsgálni, illetve férfi horoszkópokban támpontot ad, hogy volt-e lázadó női élete, van-e dolga ezzel az energiával ebben az inkarnációban.
 • Akkor fontos igazán, ha a másik két Lilith is prominens a képletben. Mivel a számítógépes programok csak a négy legnagyobb aszteroidát tartalmazzák, kikereséséhez szükségünk van aszteroida efemeriszre, ami Magyaroszágon nem kapható, enélkül viszont lehetetlen meghatározni a helyét.

Sötét Hold Lilith

Ez egy teoretikus égitest, amelynek a létezésére sok tapasztalati bizonyíték van, de legalább ugyanennyi titok övezi már közel 400 éve. A története is érdekes: a 17. században a jezsuita asztronómus Giovanni Riccioli (aki feltérképezte a Holdat) vizsgálódásai során felfedezett egy kisebb fekete égitestet is. Ő említi először a Sötét Holdat és még efemeridát is kiszámol hozzá. Három évszázaddal később a Templomos rend angol nagymestere, a kabbalista Robert Amberlain egy párizsi padláson megtalálja ezt az efemeridát és tovább folytatja a megfigyelést. Az égitestet a Kabbala Lilithjével azonosítja és kiad egy 20. századra vonatkozó efemeridát is. Kutatásai szerint a Sötét Hold Lilith egy valódi tömeggel nem rendelkező égitest, amely minden hatodik hónapban a Nap korong előtt elsuhanó árnyékként észlelhető csak. A jelenség megmaradhatott volna a hipotézis szintjén, azonban tény, hogy a jelenséget teljes pontossággal és rendszerességgel észlelik mindazok, akik hajlandók időt és energiát szánni a megfigyelésére. Ez annyira igaz, hogy a 20. században moszkvai obszervatóriumok is kutatták és gondos feljegyzéseket vezettek róla. Ez a Lilith tehát egy lehetséges második kísérője a Földnek, amely háromszor távolabb kering körülötte, mint a Hold. A legvalószínűbb magyarázat szerint porfelhő alakjában létező kísérő/szatelit, az okkultisták szerint pedig egy olyan égitest, amely csak asztrális síkon létezik.

Annyi bizonyos, hogy ez a legmisztikusabb, legmegfoghatatlanabb a három megjelenési forma közül. Éppen ezért Lilith száműzetésben eltöltött idejét szimbolizálja, azt az állapotot, amikor dühünk belénk szorul és sötét magányunkban terveket szövünk. Ez az energia - a frusztrált, elfojtott düh és tehetetlenség - egy ideig gyűlik bennünk, majd hatalmas erővel kirobban. Ilyenkor romboló energiák szabadulnak fel teljes őszinteségükben, amelyek kétirányúak lehetnek: egyrészt elpusztíthatják mindazt, ami túlhaladott, felesleges, nem szolgálja a fejlődésünket, tehát kényszeres és folytogató kapcsolatainkat is, másrészt viszont sajnos önpusztító tendenciákká is alakulhatnak.

Lilith lázadásakor a teljes elszigetelődést és magányt választja, nem alkuszik meg, nem hátrál meg, nem kér bocsánatot. De közben rettenetesen szenved és mélységes lelkiismeretfurdalás is gyötri. Ez a befelé szorult energia megbetegíthet, saját magunk ellen fordíthat bennünket s okozhat komoly önutálatot, önvádat. Mivel Lilith mindig kapcsolódik a szexuális energia áramlásához - és ennél a fázisnál a szexuális energia sohasem tud szabadon áramlani -, a Sötét Hold Lilith okozhat frigiditást, terméketlenséget (mindkét nemnél), impotenciát, érzelmi hidegséget, perverzitást, illetve destruktív megnyilvánulásokat is. Kivetítve pedig hozhat szerelmi háromszöget, megcsalást, árulást, manipulációt. Fontos emlékeznünk arra, hogy minden energiát megélhetünk belülről is, de ki is vetíthetjük a környezetünkre, s ez különösen igaz azokra az energiákra, amelyek valamilyen okból nehezen vállalhatók vagy elviselhetők a számunkra. A Sötét Hold Lilith pedig legtöbbször ilyen energia, mert a legmélyebb önutálatot és lelkiismeretfurdalást okozhatja, amit senki sem visel el szívesen.

A Sötét Hold helye a horoszkópban leírja, hol érezzük mindezt, hol tervezzük a bosszút, hol akarunk leszámolást, visszavágást, s ugyanakkor hol utáljuk önmagunkat mélységesen mindezekért. Tükröt tart elénk, megmutatja, hol tudunk visszavonulni, izolálódni, hol vágyunk bosszúra, s azt is, hogy hol félünk illetve utáljuk saját szexualitásunkat. Ugyanakkor csatornaként is funkcionálhat, ahol elengedhetjük dühünket és fájdalmunkat, amit megcsalatásunk és becsapottságunk miatt érzünk.

Sokszor vak foltként funkcionál (különösen akkor, ha nem áll együtt bolygóval vagy sarkalatos ponttal) és csak progresszióban vagy tranzitok hatására aktivizálódik. Akkor viszont olyan elemi erővel és rombolással törhet elő, hogy sokszor nem tudunk mit kezdeni az energiával, annyira idegennek hisszük. Mind női, mind férfi horoszkóban fontos, hogy azonosítsuk a helyét, és szerencsére a komolyabb számítógépes programok ezt lehetővé is teszik.

Asztronómiai paraméterek: 3 fok 2 percet halad naponta, és 120 nap alatt jut vissza a születési helyhez.

A fekete Hold Lilith

A Hold ellipszis alakú pályán kering a Föld körül. Ennek egyik gyújtópontjában maga a Föld áll, a másik üres. Ezt az asztronómiai üres fókuszpontot nevezzük Fekete Hold Lilithnek, és a szimbólum jelöli, amely nem más, mit a Hold (a lélek) uralkodása a Földön (az anyagon). Ebből a szempontból a Fekete Hold Lilith a Föld társa és a Hold sötét aspektusa a Hold-Föld viszonyban.

Nincs valódi teste, egy térben mozgó pont, amely energia örvényként viselkedik. A Sötét Istennő harmadik fázisát képviseli. A tudatos én istennője, megtanítja, hogyan vállalhatjuk teljes egészében önmagunkat, valódi identításunkat. Ha ugyanis képesek vagyunk önmagunkat teljes egészében elfogadni és vállalni, akkor arra sem leszünk hajlandók, hogy mások kedvéért hamis képet mutassunk, csak azért, hogy el- vagy befogadjanak. Ezáltal pedig kevésbé leszünk sérülékenyek, s nem kerülünk olyan csapda helyzetekbe, amelyekben önmagunkat kell megtagadnunk. Képesek leszünk arra, hogy bármilyen helyzetben megtartsuk saját hatalmunkat.

A Fekete Hold Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, hol tudjuk tehetetlen, frusztrált dühünket aktív, termékeny, teremtő energiává alakítani. Ebben az aspektusában nagyon hasonló a Plútóhoz, azért robbant és rombol, hogy teremthessen. Érdekes, hogy egy ezoterikus tanítás szerint a Plútó valamikor a Lilith helyét foglalta el (vagyis a bolygó az ellipszis üres fókuszpontjában állt), s csak a nagy kataklizma után került galaxisunk peremére. A legenda szerint Plutó önkéntes számüzetésbe vonult, miután a matriarchátus és a sötét istennők végkép elvesztették uralmukat. A Fekete Hold Lilith a Föld párja, annak asztrológiai kiegészítője, az elnyomott feminim tudatosságot jelképezi.

Asztronómiai paraméterek: 9 év alatt jut vissza a születési helyhez. Napi 6fok41perc sebességgel mozog. Szoros kapcsolatban áll a Holdcsomópontokkal: minden 6. évben együttáll vagy az Északi vagy a Déli holdcsomóponttal. Ez utoljára 2000 szeptemberében volt a Rákban. Érdekes, hogy a 20. században a hatévenkénti együttállás mindig szeptember hónapra esett. Így volt pl. 1994, 1988, 1982, 1976, 1970, 1964, 1958 és 1952-ben is.

Jelentése a horoszkópban:

Vak foltként működik, különösen akkor, ha nem áll fényszögkapcsolatban személyes bolygóval. Tudatossá válva viszont megmutatja, hol kell megszabadulnunk illúzióinktól, színlelt szerepeinktől. Útmutatást ad, hogy hogyan tudjuk valóságos önmagunkat kifejezni. Lilith kimondja Isten titkos nevét, tehát bebizonyítja, hogy a tudás birtokosa. Neki nincs szüksége a kígyóra, mint szegény utódjának, az engedelmes és szervilis Évának.

Néhány festményen Lilith maga a kígyó, aki Évának az almát adja. Vajon honnan tud, mit tud, és mi történik ezzel a tudással, miután elmegy? Miért mond le önként a hatalomról, ha az övé is? Mindig tökéletesnek tartottam ezeket az ábrázolásokat, amelyeken Lilith a kígyó. Hiszen Lilith eredendően tényleg az isteni tudás birtokosa, amit el is árul, amikor kimodja Isten kimondhatatlan nevét. Önkéntes számüzetése után pedig visszatér, hogy megkínálja tudatlan nővérét Évát ezzel a tudással, s Éva, aki egyébként az engedelmes, szelid oldalborda, el is fogadja a felkínált tudást. A két "első asszony" cinkos lesz ezáltal.

Lilith egyenrangot akar Ádámtól, is-is helyzetet, a patriarchális értékrend viszont csak a vagy-vagy-ot ismeri: ez a gondolkodásmód a polaritást dualitássá alakítja át. A polarítás elve eredendően feminin nézőpont, amely azt hirdeti, hogy fény nem létezik sötét nélkül, nappal éjszaka nélkül, jó rossz nélkül, vagyis a dolgoknak egymást kiegészítő oldalai vannak s csak egymás tükrében létezhetnek. A polarítás viszont eredendően maszkulin elv. Kirekesztő gondolkodásmód, amely szerint ami nem mi vagyunk, az csak az ellenségünk lehet.

Az átokkal Jahve elátkozza és démonizálja a teremtés feminin részét. Még belegondolni is rossz, hogy Isten az Ószövetség szerint a legelső asszonyt szinte azonnal megátkozza, amit megteremtette. Ettől a pillanattól fogva nemcsak a Nő értékelődik le, hanem minden, ami hozzá kapcsolódik: így válik undorítóvá a vér, az anyatej, a szexualitás minden olyan aspektusa, amely nem a szaporodást szolgálja, de még maga a szülés is, hiszen a gyermek sem más, mint a nő "kiválasztási terméke".

A Fekete Hold Lilith a képletben olyan harcot, dualitást jelképez, amit polaritásként kellene megélnünk. A jegy azt mutatja meg, mi az a minőség, amivel a legtöbb harcunk van (akár önmagunkban, akár másokra kivetítve). A házhelyzet jelzi, hogy milyen jellegűek a harcaink. Pl: az első házban ez önmagunkkal van összefüggésben, az önbecsülésünk/önértékelésünk kérdőjeleződik meg. A 7. házban a kapcsolatainkról van szó. A 2. házban az anyagi helyzetünkkel vannak gondjaink/sebeink. A vak folt a jegynek megfelelő minőségű (pl- a Kosban kötődik a szexualitáshoz és a z akarat érvényesítéséhez, a Bikában az erotikához illetve a testi örömökhöz, az Ikrekben a tanuláshoz, kommunikációhoz. Mindig dilemmaként jelenik meg, ami a polaritás jelleget hangsúlyozza.

Ez az archetípus főleg a női horoszkópokban okoz problémát, de a férfiaknál is érdemes figyelembe venni, különösen ha Kos, Oroszlán, Skorpió vagy Bak jegyekben, illetve ha az I., 5. vagy 8. házakba esik. A Fekete Hold Lilith mindig a végleteket hozza, s a két pólus együtt, egyszerre lehet jelen az egyén életében (a jegy- illetve házterületnek megfelelően). Sokszor élete során váltogatva éli meg hol az egyik, hol a másik végletét a jegy illetve házterület energiájának megfelelően. De az is gyakori, ha megéli az egyik pólust és kivetíti a külvilágra, a kapcsolataira a másikat. A Lilith ugyanis mindig a kapcsolatok dinamikájában jelenik meg a legélesebben.

Szerző: Griga Zszuzsanna

Fekete Hold és a horoszkóp
KOS-ban vagy fényszögkapcsolatban Marssal
Mars a férfi szexuális erőt is jelképezi.Férfiaknál:
A vágy itt nagyon erős. A férfi keresi a domináns, öntudatos nőt, aki kinyilvánítja vágyát is. Ezt azonban követelésként éli meg és fél attól, hogy túl kevés neki. Kívánja ugyan a nőt, de nem eléggé. Ha túl sokat követelnek tőle, akkor úgy értékeli le a nőt, hogy vagy lealacsonyítja, vagy visszautasítja „azzal öllek meg, hogy nem fogadlak el". Amíg a Mars fényszöggel rendelkező férfi beleragad a hagyományos szerepekbe, különösen a szexualitás területén, addig kényszerűen hozza létre saját kasztrálását. Azt a fajta nőt keresi, aki nem akar alul lenni, de ugyanakkor ő sem találta meg még a megoldást a fent és a lent kérdésére, ezért hosszantartó harcba kezd, melyben saját erejét a küzdelemben méri le, a másikra csak azért van szüksége, hogy erőtlenséget és ürességet hagyjon maga után benne. Miután a vágy nagyon erős, felvetődik a kérdés, hogy mennyire tudnak megnyílni a vágyaknak, ha egyik a másik után jön? Nagyon félnek az odaadástól, mivel nem tudják, hogy az erő és az odaadás egymás mellett is létezhet. Partnerük egyszerű kérését vagy szükségletét is követelésnek és vádnak érzik. Állandó védekezésben élnek.

Nőknél:
Ha azonosulnak a hagyományos női szereppel, akkor leértékelik magukat dominanciájuk és erejük miatt. Ezt a leértékelést gyakran másokkal végeztetik el, és olyan társat választanak, aki felhasználja erejüket, de nem tekinti nőnek őket. Vagyis a férfi szolgálatába állítják erejüket. Lelkük mélyén azonban megvetik őt gyengesége miatt, és olyan erős férfi után vágyakoznak, akinek oda tudják adni magukat.Az agresszív elem (Mars) ennél a Fekete Holdnál gyakran a kapcsolat összetartó erejévé válik, vagy teljesen elfojtják. Ha egy férfi egy nőn keresztül találkozik ezzel az erővel, akkor érthető vonzódása és félelme is. Ha azonban felismeri magát benne, akkor beléáramlik a démon ereje és végül saját magától lesz elbűvölve, vagy saját magától kezd félni. A nőnek viszont el kell hagynia a hagyományos szerepfelosztásokat, hogy befogadhassa ezt az erőt, így találja meg ennek alkotó és teremtő csatornáját.Ennél az állásnál nyilvánvaló a nemek közötti zűrzavar és patthelyzet. Az ilyen Fekete Holddal rendelkező férfi egyértelműben élni meg, itt erősen megkérdőjeleződik az ő patriarchális szerepe, és bizonytalanná teszik férfiasságát illetően.A nő tudatába kerül saját erejének, ha azonban felhasználja, akkor Lilith sorsára jut, a magányba és kirekesztésbe. Ha a férfi és a nő nem akar megmerevedni Ádám és Lilith hatalmi harcában, akkor a vagy felül vagy, alul fel fogásukat is-is-é kell alakítaniuk. Meg kell tanulni, hogy az erő a lágyság mellett, a harmónia, az agresszió mellet is létezhet.

MÉRLEG-ben vagy fényszögkapcsolatban Vénusszal
A Vénusz a szerelem és a női szexualitás bolygója. Ha a Fekete Hold a Vénusz területére kerül, akkor különösen a vágy és annak azonnali elutasítása kettőségében nyilvánul meg. Az egyik oldalon ott áll a vágy, hogy a másik emberen keresztül teljessé váljon. A másik oldalon, pedig az a vágy, hogy a másikban saját magában találkozzon „benned akarok tükröződni, hogy lássam milyen vonzó, vagyok". A vágy itt olyan mértékű lehet, hogy a másik ezt fenyegetőnek tarja, a vággyal szemben megjelenik az elutasítás, a másik távolságot akar tartani. Ez a távolság, pedig felszítja a vágyat. Óriási a visszautasítástól való félelem. Ez az ember azt kívánja, hogy őt kívánják. Úgy tűnik, mintha a másikra, mint katalizátorra lenne szüksége, hogy szeretni tudja magát. A féltékeny birtoklás és a közelségtől való félelem között ingázik, ami gyakran távolságtartásban és érdektelenségben nyilvánul meg. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran a szerelembe szerelmesek, a vágyat kívánják szenvedélyesen. Olyan viselkedést hoz magával, amelyet a Vénusz-Plútó és a Vénusz-Neptun fényszögekből már ismerünk. Ahol tabu, vagy titok vagy, ott nő a vágyunk. Szinte semmi sem szítja fel úgy a szenvedélyt, mint az utolsó éjszaka, utolsó alkalom, ahol még egyszer megtehetjük és aztán vége „játszd újra Sam" és a vágyódás biztosított. A nem szabad, igen erős afrodiziákum. Gyakran olyan emberekbe leszünk szerelmesek, akik olyannak látnak bennünket, amilyenek szívesen lennénk, vagy lettünk volna. Ha a másik lát bennünk valamit, ami neki csodálatos és kívánatos, de mi azt hisszük, hogy nincs meg bennünk ez a minőség, akkor ellentmondás keletkezik bensőnkben. Az egyik lehetőség ilyenkor, hogy álcázzuk magunkat és izgulunk, nehogy lelepleződjünk, a másik, hogy megtanuljuk és kifejlesztjük magunkban azt, amit a másik lát bennünk.Ha másikat tükörnek tekintjük, akkor ennek a minőségnek meg kell lennie bennem, ha a másik visszatükrözte. Itt gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik utat mutatnak nekünk. Sok művésznek van ilyen Fekete Holdja.A Vénusszal kapcsoljuk össze a szerelmet és, ha ehhez vesszük még a Lilith-et is, akkor már biztosított mindaz, ami nagyon szokatlan és erotikus. Szenvedélyes kapcsolatok váltakoznak az elzártság és egyedüllét szakaszaival. Ennél a Fekete Holdnál kényszeresen keresik az emberek a kettősséget, amely a heves vágy és a visszautasítás, és az életerő és az apátia között van.

BIKÁ-ban vagy fényszögkapcsolatban Vénusszal
A Bika jegye termékenységi szimbólum.Ennek a Fekete Holdnak a dinamikáját az érzékiség, a bőség és az élvezet, mint elsődleges életelv és/vagy ennek teljes elutasítása jellemzi. Az elnyelő szerető halmozza az örömöket, csábításokat, amivel partnerét magához tudja láncolni. Ki ne találná csábítónak e képet, a fontos csak az, hogy el tudjunk szakadni. A Bikában álló Fekete Hold gyakran anyagi áldozatot kíván és egyik démonját úgy hívják, hogy kényelmesség. Ha éppen a démon gyomrában ücsörgünk, akkor nem tudunk küzdeni ellene, nem tudjuk felismerni. Ebben a sötétségben a csokoládés dobozokban keressük a vigaszt és abban, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ne gondoljunk a holnapra. Azok, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran nem akarnak magasabb célokat követni és tudatosodni.Ez a Fekete Hold nagy félelmet kelt bennük a veszteséggel és a szegénységgel szemben. Gyakran halljuk tőlük azt, hogy már előre spórolok az áldozatra. A másik véglet, hogy gyakran elutasítják az érzéki élvezeteket és a szexualitást. Leértékelik és elutasítják a testüket, megvetéssel sújtják mindazt, ami a világi dolgokhoz tapad. Ezzel a Fekete Holddal sokat váltakozva élik meg mindkét végletet. Időnként másra vetítik ki a kényelmes részt és rossz néven veszik társuk statikusságát. Másrészről viszont az életet élvezők nem értik, hogy miért akadtak össze ilyen piszkálódóssal vagy miért választanak ilyen spirituális őrültet.Itt két tengely ütközik, amelyek keresztet alkotnak. A vízszintes tengely a világi dolgokkal való kapcsolatunkat jelképezi, a függőleges pedig spirituális növekedésünket. A Fekete Hold a Bikában egy erős belső feszültséget jelöl a két világ között. Úgy is mondhatjuk, hogy a szükséges áldozatot testesíti meg, amely a két tengely metszéspontjában van. Azt mondtuk, hogy áldozat nélkül nem kerülünk kapcsolatba a transzcendens világgal. Sicuteri ezt mondja erről: „a Bikának, mint a világtengely őrzőjének transzcendens sorsa van".Ide tartoznak az evési zavarok (pl. az anorexia és a bulémia). Ha megtanulunk áldozatot hozni, akkor vagy-vagy hozzáállásunkat is-is-é tudjuk változtatni. Ennél a Fekete Holdnál azt is jelentheti: épp testben épp lélek, vagy birtokolhatok és ez nem zárja ki a spiritualitást.

SKORPIÓ-ban vagy fényszögkapcsolatban Plútóval
Plútó, mint élet-halál ura.Ha a horoszkópban a Lilith a Skorpióban, vagy Plútóval áll kapcsolatban, akkor a nyaktiló és a guillotine kerülnek előtérbe. Az illetőnek óriási önkontroll igénye van és erősen a vagy-vagy állapotban él, ami azt is jelenti, hogy a teljes ellenőrzést a teljes gátlástalanság követi. Az értelem túlzott befolyása, vagy éppen teljes hiánya a szexualitás terén is megnyilvánul. A szexualitást és az érzékiséget vagy elutasítják, vagy az egyetlen eszköznek tekintik a határok átlépéséhez és az önkontroll feladásához. Van még egy másik téma is, amit a Skorpióhoz rendelünk és nagyon erőteljesen lép fel ennél a Fekete Holdnál. „Vagy úgy csinálok mindent, ahogy azt én elképzelem, vagy szétzúzok mindent, ha kell magamat is." Ha a változás szakaszaiban nem érti meg, hogy szimbólikus én-áldozatot kell hoznia, akkor időnként véráldozatra is sor kerülhet (öngyilkosságok). Ennél a Fekete Holdnál gyakran felmerül a rágalom, mint egyik formája annak, hogy valakit eltegyünk láb alól. Vannak dolgok, amiket csak úgy ismerhetünk fel, ha két tükrünk van. Ezek azok a dolgok, melyek abszolút a halott sarokban nyugszanak.A Plútó és a Lilith is az árnyékot szimbolizálja, ennél a Fekete Holdnál az árnyék gyakran árnyékban van. Nézzünk bele az első tükörbe: itt egy óriási ellenőrzési vágyat találunk, amely elkerüli a sötétséget és/vagy rózsaszínűre festi a világot. A fájdalmas tapasztalatokat rögtön nagyszerű, fontos felismerésnek nevezi. Ez ellen nincs is mit mondani, de, hogy ismét a fej és a törzs szétválasztásánál maradjunk, előfordulhat, hogy azonnal megöli és tagadja azt, ami fájdalmat okozott. Nem engedi feltörni a fájdalmas érzéseket, a dühöt és a szomorúságot, mivel azokat fenyegetőnek találta. Mindig megérti a másikat, világa csupa jóság és tolerancia. Testében azonban gyakran háború tombol. Most nézzünk bele a második tükörbe, amely a hátoldalt mutatja: vannak emberek, akik pellengérre állítanak másokat, mert azok nem szembesülnek árnyék oldalaikkal. A pozitív gondolkodásúakat leértékelik, kinevetik és, hogy ők maguk ne sodródjanak bele ebbe a viselkedésbe, állandóan Hádész birodalmában vájkálnak. „Én szembenézek árnyékaimmal, fényt viszek poklomba" hangoztatják.A Plútóval kapcsolatban álló Fekete Hold az áldozatra akar megtanítani. Ha az áldozat testi jellegű, akkor a nemi szerveket érinti. Előfordulhat vetélés, vagy halva szülés is, időnként a nemzőszervek kioperálása, vagy az illető szexuális áldozattá válik.A Plútóval kapcsolatban álló Lilith a szélsőségek világát mutatja meg, mely drámai helyzeteket követel és vonzza a szélsőséges helyzeteket. Ez az állás az élet és halál kettősségét tükrözi. Érthető, hogy félünk tőle. Nem is arról van itt szó, hogy ne féljük, hanem hogy megtanuljunk együtt élni félelmeinkkel. A Plútó megtanít meghalni és feltámadni, a Lilith megtanítja a ciklikusságot. Egy régi szufi mondás szerint: „halj meg, hogy élni tudj". Ez a mondat itt központi életfeladattá válik, hogy elkerüljük az élőhalott állapotot. A Plútót azonban gazdagnak is nevezik (az alvilág és az ásványkincsek urának) Lilith pedig közvetít, ezért ez a Fekete Hold kiváló kapcsolatot ígér a tudattalannal, illetve belső birodalmunkkal, melynek mélységéből meríthetünk, és ezzel kezdeményezők lehetünk.

IKREK-ben vagy fényszögkapcsolatban Merkúrral
A Merkúr, mint az intellektus.Az Ikrekben álló Fekete Hold az érzések fenyegető területeit elnyomja, boncolgat, racionalizál. Világát a hideg intellektus és cinizmus jellemzi. Ő testesíti meg azt az elválasztottságot, hogy saját magán kívül áll és kívülről figyeli meg magát. Az intellektusa démonná válik, tehát a tükörben csak egy démont lát. Lilith és Hermész mindketten vezetők és közvetítők. Lilith ebben a jegyben kezdeményező, azaz kezdeményező álmokat hoz. Ha Fekete Holdunk kapcsolatba kerül a Merkúrral, akkor gyakran kapunk útmutató álmokat (még akkor is, ha nem tudunk visszaemlékezni az álmainkra) egyik feladatunk ennél a Fekete Holdnál az lehet, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot, komolyan vegyük, tehát bízzunk benne és fejlesszük intuíciónkat. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, időnként hihetetlenül intuitívak, de alig értékelik ezt. Számukra az intuíció parlagon heverő lehetőség, vagy az intellektus és a racionalitás világának alacsonyabb rangú segédje. A gazdag szókincs és az intellektuális ügyesség ennél a Fekete Holdnál értékmérővé válhat. Ha valami nem felel meg ennek a mértéknek, akkor beindul a megsemmisítés önmagunkban és a másikban egyaránt. Az ítélet így hangzik: „buta vagyok, nehéz felfogású, képzetlen, humortalan, tehát senki vagyok". Így már érthető, hogy miért keresünk intellektuális ellenségképeket ennél a Fekete Holdnál.Az érzelmi és intellektuális beállítottságúak itt alaposan leértékelik magukat. Fontos, hogy észrevegyük, mikor, melyik identitásunk lép porondra. A párkapcsolatban már megszilárdult szerepek vannak, a baráti körben, vagy a közelebbi környezetünkben időnként váltogatjuk az identitásokat, ami azt jelenti: „bármelyik részem is jelentkezik, mindig másokkal egészítem ki". Minél racionálisabb az egyik, annál irracionálisabb a másik.E Fekete Hold másik témája, hogy az egyébként korrekt és hallgatag emberek is indiszkrétté válhatnak, ha áthalad a Merkúron. Ez, pedig szembesülésre kényszeríti őket egy olyan személyiségrészükkel, amiről eddig nem tudtak. Az előítéleteknek itt dicstelen végük lesz.E Fekete Hold fegyverként használja a beszédet és a hallgatást. A másikat egy szóáradattal kikapcsolja, vagy következetes hallgatással semmisíti meg. Azok, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran szenvednek attól, hogy társuk szavakkal rohamozza őket, vagy hallgatásból épít falat maga köré. A csatározások tárgya sokszor az, hogy nem akarnak szembenézni a mélységekkel. Egyik lehetőség, hogy kifürkésszük e Fekete Hold mélységeit, az írás, így el tudjuk érni a másikat. További összekötő lehetőség a zene, ahol bár mindketten hallgatnak, a hangok eljutnak a másikhoz.

NYILAS-ban vagy fényszögkapcsolatban Jupiterrel
Jupiter mint a bőség, hit.Ennél a Fekete Holdnál megnövekszik a két világ közötti feszültség. Bálványozza, vagy teljesen elutasítja a mértéktelenséget, a kényelmet, a bőséget, az élvezeteket. Állandóan harcol az alantas világ ellen, dicsőségre és tiszteletre vágyik, nagyra becsüli a szabadság eszméjét. Pellengérre állítja a lustaságot, amiben persze csak mások tespednek. Ennél a Fekete Holdnál a szexualitás olyan küzdőtérré válik, ahol a fennkölt és alantas dolgok harcolnak egymással. Az extázist aszkézis követi, és viszont. Legtöbbször nehéz összekötni ezt a két oldalt, sokan a nőkre vetítik ki ezt a kettősséget. Azok a férfiak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, gyakran keresnek egy szenvedélyes nőt, akiben ma elvesznek, holnap, pedig megbüntetik és megvetik őket. Vagy pedig olyan nőket keresnek, akikben feltűnően nem működnek a szexuális ösztönök, így nem fogják előhívni belőlük állati alsótestüket. Ezzel a Fekete Holddal rendelkező nők, pedig alkalmanként eljátsszák a főpapnőt, akinek időnként szüksége van hús-vérből való rabszolgákra is.Ennél a Fekete Holdnál nagy szerepet játszik a vallás, a világkép, a hit, az igazság, a becsület és a tekintély. A fanatizmus is gyakori vendég itt és a skála széles, az igazság fanatikusaitól a politikai fanatikusig terjed. A szabadság az egyik jelszó a kapcsolatokban is, a legkisebb korlátozásra, vagy túlzott követelésre, meneküléssel reagálnak. A látszólag összeegyeztethetetlen világokat ennél a Fekete Holdnál már a szülők is tükrözik.Ennél a Fekete Holdnál sok misztikus van, de szent nemsok. Az álszentség a Fekete Hold fátyla. Azon misztikus elől, aki nem akar semmit sem tudni a világról, elrejtve marad a lényeg. Ugyanúgy, ahogy a világi ember elől, aki nem akarja tudni a szent titkokat. Lilith e két világ között közvetít.Akiknek Nyilasban van a Fekete Holdjuk és megtanulják ezt a leckét, akkor nyiluk célba találhat. Tudatukkal már kísérhetik a nyílvesszőt, de mégis itt maradnak a Földön. És megtaníthatnak másokat is a nyilazás művészetére. Ha azzal az optimizmussal, amit Jupiter ajándékozott nekünk bízunk és leszállunk Lilithez, hiszünk abban, amit ott látunk és bizalommal eltelve emelkedünk ismét fel, ez azt jelenti, hogy azért szállunk le lelkünk mélységeibe, hogy merítsünk belőle és biztos ösztönnel járjuk utunkat, bizalommal eltelve és megértve az élet értelmét.

RÁK-ban vagy fényszögkapcsolatban a Holddal
A Hold elsődlegesen, mint Anya.A fényes és a fekete Hold itt kéz a kézben járnak, együtt van jelen a jó és a rossz anya. Az ezzel a Fekete Holddal rendelkező embereknek gyakran van mindent ellenőrizni akaró, túlzottan gondoskodó anyjuk és nehezen tudnak hatása alól szabadulni. Ez az anya szeretetével manipulál, ezeknek az embereknek nehéz elhagyniuk anyjuk szoknyáját, de ha mégis megteszik, erős bűntudatuk van. Ha el is válnak anyjuktól, gyorsan keresnek maguknak egy pótanyát, akinek kiszolgáltathatják magukat. Ez a magatartás végül is a visszájára fordul, és a nők ellen fog irányulni.
íbr> Azok a férfiak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, ennek megfelelő ellentmondással kezelik a nőket, különösen a társukat. Egyszer körülrajongják, dicsérik, tündérkémnek nevezik, máskor pedig leértékelik, támadják és boszorkánynak titulálják. Domináns nőt keresnek és félnek is tőle. Vagy egy kislányt választanak, aki felébreszti bennük az oltalmazó, védő ösztönüket. Ezek az emberek gyakran örök áldozatnak tartják anyjukat, de az is előfordulhat, hogy magukat tartják anyjuk áldozatának. Folytonosan anyjukra panaszkodnak, ezzel akarják elterelni a figyelmet arról, hogy nem akarnak felnőni és felelősséget vállalni. Azok a nők, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, szinte felfalják saját gyermekeiket azzal, hogy annyira uralkodnak rajtuk, hogy az már akadályozza a gyermek önálló személyiségének kialakulását.Ha ez a Fekete Hold kapcsolatban áll a Holddal, akkor az is előfordulhat, hogy az illető elutasítja az anyaságot. A kapcsolatokat ennél a Fekete Holdnál erős függőség jellemzi, partnerül egy mamát választanak, akit szeretetükkel manipulálnak. Azok a tartalmak, amelyeket általában a Holdhoz rendelünk, ennél a Lilith állásnál elfolyódnak, démonizálódnak. Amikor ismét felszínre bukkannak, akkor torznak látjuk e tartalmakat, leértékeljük és újra elnyomjuk őket, ezzel az ördögi kör bezárul. Ha a Fekete Hold kapcsolatban áll a Holddal és az illető makacsul ragaszkodik a patriachális értékrendhez, akkor teljesen elveszítheti kapcsolatát tudattalanjával. Kínosan kerül minden ellenőrizhetetlen helyzetet, leértékeli intuícióját, nem hisz belső hangjának. Ha le tud mondani az állandó védekezésről, akkor hozzájuthat a Hold tudásához. Lilith itt különösen az álmok útján közvetít, nagy képzelőerővel, fantáziával és képi gazdagsággal áldja meg az embert.

BAK-ban vagy fényszögkapcsolatban Szaturnusszal
Szaturnusz, mint a bűnbak.
 Ha a Fekete Hold kapcsolatban van a Szaturnusszal, mindig előtérbe kerül a bűnbak témája. A Szaturnuszt az asztrológiában szinte a szigor, ítélet, morál, törvény, felelősség, kitaszítottság, magány szavaktól nem is lehet elválasztani és a nagy szerencsétlenségek okozójának is tartják.Azon a területen, ahol a Szaturnusz áll a horoszkópunkban, ott legtöbbször nem lehetünk gyerekek, azaz korán belekényszerülünk a felnőtt szerepbe. Azok az emberek, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van, már korán olyan titkokat tudnak meg, ami túl nagy teher számukra. Azokon a területeken, ahol nagyon korán kellett felnőniük, gyerekesek maradunk, mivel itt nem tud végbemenni egy természetes érési folyamat. Ez a viselkedési minta megfagy bennünk, és már biztosított is a zavar és, ha ilyenkor kiöntjük a szívünket, árulónak érezzük magunkat.A bizalom és a Szaturnusz elválaszthatatlanok, ennél a Fekete Holdnál az a tendencia, hogy mások bizalmasai legyünk, hogy ránk bízzák titkaikat, illetve, hogy mi bizalmasainkra bízzuk titkainkat. Itt két szélsőség találkozik, az egyik oldalon vannak azok az emberek, akik a természetes folyamatokból titkokat csinálnak és tabuvá teszik azokat. A másik oldalon azok az emberek vannak, akik úgy érzik, hogy mindent el kell mondaniuk magukról, nem akarnak titkolódzni.Lilith és Szaturnusz tisztaságot, áttekinthetőséget követelnek. Lilith kérlelhetetlensége párosul itt a Szaturnusz keménységével. Mindketten megmutatják azt, ami van, nem csak a jó, hanem a rossz tulajdonságainkat is, így érthető, hogy ez a Fekete Hold miért jár gyakran a tökéletesség hajszolásával és a szigorral. Depresszió és bánat gyakran előfordul itt és a teremtő melankólia is.A Szaturnusz félelmeket, szűkösséget és gátakat hoz, ahol a horoszkópban áll. A Szaturnusz mítosza korán vállalt felelősségről, munkáról, nehézségekről és félelmekről tesz tanúbizonyságot. A Szaturnusz segítségével létrehozzuk halhatatlansági modellünket, azaz mindig az időtényezőt használjuk fel kifogásként arra, hogy elengedjük magunkat. „Öreg koromban fogok csak meghalni, addig van még időm, akkor majd később élem meg azt, amire most nem érek rá."Szaturnusz nem tudta élvezni az életet, nem élt, csak túlélt. Amikor a Lilith kapcsolatba kerül horoszkópunkban a Szaturnusszal, akkor gyakran szembesülünk a múlandósággal. Lilith megmutatja nekünk, hogy halandók vagyunk. Erre válaszolhatunk biztosításaink fokozásával, vagy e tény tudatosításával és az élet teljesebb megélésével.

OROSZLÁN-ban vagy fényszögkapcsolatban a Nappal
A Nap mint a tudatos én és a fényA szellem nappali oldalát a Nap szimbolikája, éjszakai oldalát, pedig a Hold uralja. Ennél a Fekete Holdnál e két birodalom lép előtérbe, Itt a büszkeség és a különlegesség utáni vágy túlzott méreteket ölthet. Önmagunk megmutatása olyan téma, amely végletek között ingadozhat: vagy teljes kiélésben vagy nagyon erős visszafogottságban mutatkozik meg. A túlzott jenlét és a megközelíthetetlen viselkedésmód váltakozva, de együtt is felléphetnek. Ennél a Fekete Holdnál nagy gátlások is előfordulhatnak az önkifejezés és a spontán megélés területén. Ezek az emberek nagyon félnek attól, hogy lejáratják magukat, vagy attól hogy meg kell mutatniuk árnyoldalukat. Az Oroszlán feladata és munkája a tudatosodás és az, hogy fényt vessen az árnyékra. A Napnak szembesülnie kell saját ösztöneivel és integrálnia kell azokat. Egy jelentős részük nem tudja megvalósítani magát, ha elvesszük a Naptól éjszaki útját. Az újhold a Nap és Hold párosodása és ez a sötét Hold összefügg Lillith szimbolikájával. Azoknak, akiknek ilyen Fekete Holdjuk van ,meg kell ismerkedniük a Nap éjszakai oldalával, ami gyakran apjukon keresztül történik.
Ennél az állásnál az apát sokszor uralkodónak (királynak) tartja a környezete, letagadják „éjszakai oldalát". a Nap eltűnése és elsőtétesedése ősidők óta a világvége jele, de ugyanilyen fenyegetőnek találhatjuk az apa sötét foltjait is életében. Az apa tükrözi az árnyéktól való félelmet. A Napra vetett fátyol illv. az apával szembeni vakság a sötét elleni védekezésnek felel meg. Ennek ellenére mégis sokszor az apán keresztül élik meg az élet sötét oldalait azok akiknek ilyen Fekte Holdjuk van. Gyakran megközelíthetetlennek, elutasítónak, zsarnoknak esetleg kegyetlennek találják apjukat, aki gyakran letagadja, hogy ő az apa, vagy eltűnik és egy mostohaapa lép a helyébe. Esetleg meghal és ez a veszteség jelentős probléma lesz az illető életében. Ennél a Fekete Holdnál sokszor van titok az apaság körül.
Az Oroszlán Fekete Holdú férfiak gyakran nagyon erősen kötődnek anyukhoz.
A nők viszont olyan büszke királynőként viselkednek, hogy a férfit csak gyermeknemzésre használják.Ezzel a fekete Holddal rendelkező férfiak szívesen választanak maguknak, domináns nőket, akik azonban nem adják magukat oda amiig a férfi be nem lép birodalmukba, ahol a férfi fiú-szerető marad csupán az anya birodalmában. Hogy erre rájöjjenek, bölcsesség kell, amit csak alámerüléssel lehet megszerezni. Az a Nap ami sohasem merül le, mindent feléget.
Démonivá válik csupán azért mert nem akar lemerülni a mélységbe. Ennél a Fekete Holdnál ez egy nagyon fontos momentum.Az Oroszlán Fekete Holdú nők nagyon büszkék, és gyakran egy erős férfi után sóvárognak akit azonban nem képesek beengedni birodalmukba, vagy megosztani vele hatalmukat. Nagyon félnek attól, hogy csorba esik büszkeségükön, így sokszor inkább az egyedüllétet választják.Ennél a Fekete Holdnál fontos az apai oldallal az úgynevezett „férfias" tartalmakkal való szembesülés. Ha nem történik meg az „apai beavatás" az illető az anya birodalmában marad. Ha a Nap és Hold párosodik abból mindig valami új születik. Ennek a Fekte Holdnak óriási Teremtő ereje van.

VIZÖNTŐ-ben vagy fényszögkapcsolatban az Uránusszal
Ennél a Fekete Holdnál központi téma a hidegség és a jég.Van egy jégbirodalom -nagyon mélyen lent a víz alatt és a pokol tüze alatt. Ez a pokol kilencedik bugyra mai csak jégből áll. Itt már nincs tűz, nincsenek szenvedélyek, itt csak borzalmas hidegség van. Itt van a félelem és az ijedség lelki hazája, amely már olyan mélyen van, szinte már mi is halottnak érezzük magunkat. Itt meg vagyunk merevedve, kábultak vagyunk, ide rakjuk le bánatunkat és haragunkat azt a fájdalmat amit már nem tudunk elviselni, itt van a befagyasztott élet .Lelkünk itt halottnak tetteti magát, itt egy vérző szív már nem hat meg. A jég távolságot tart és érinthetetlenséget biztosit, amely már szinte a kegyetlenséggel határos, de legalábbis annak aki el akar érni bennünket. E pokol mindnyájunkban benne van, de különösen ennél a Fekete Holdnál jellemző.Ha megfigyeljük a Vízöntő vagy az Uránusz tendenciáit azt, hogy mindig felfelé törekszik és irtózik minden alacsonyabb dologtól és ehhez hozzákapcsoljuk Lilith témakörét akkor szinte érezhető lesz, hogy milyen erős feszültségek léphetnek fel e Fekete Holdnál. A fent és a lent itt szélsőségesen széttart.
Ki kell békülnünk a földi világgal, az irracionalitással és a hidegséggel is, amit ennél a Fekete Hold állásnál sokan kerülnek, vagy megvetnek. A jéghidegség(lelkileg) nem az érzések hiányát jelenti, nem egy rossz érzés, hanem egy különleges érzés. A vérző szívet néha jégre kell tennünk, hogy tovább élhessen. Később ha képesnek érezzük magunkat arra, hogy meggyógyítsuk magunkat, felolvaszthatjuk. Néhányunk sebe olyan nagy, hogy nem tudnának elviselni egy újabbat, attól félnek, hogy az legyőzné Őket.Ha a hidegséget a magassággal kapcsoljuk össze akkor a jeges pillantás kárhozatot, ítéletet mond ki a pokol tüze felett. Vannak akik nagyon jól ismerik magukban a tűz és a jég poklát. Ehhez a Fekete Holdhoz nagy szabadságvágy kapcsolódik, és erős a lázadásra való hajlam is. A kreativitás nagy, az igények nagyok. Itt minden nagy. Uránusz magjából származott a legnagyobb és legszebb Aphrodité. Lényegében mindig kiemelkedő és különleges dolgokat hoz magával. Ez magyarázza az eredetiségre és a különlegességre irányuló erős vágyat ennél az állásnál.Ha szellemet összekötjük a sziporkázó jéggel akkor kristálytiszta meglátások és egyértelmű igazságok jönnek létre. Ennél a Fekete Hold állásnál nagyon erős lehet az intuíció, időnként tisztánlátó képesség is előfordulhat. Mind az Uránusznak, mind a Lilithnek köze van a vertikális tengelyhez, azaz a hirtelen meglátásokhoz, felismerésekhez. Ha meg tudjuk tartani ezt a „villámot" akkor lehetnek kiváló, hirtelen meglátásaink, egyaránt tudunk a magasba emelkedni és a mélybe szállni, még óriásugrásokra is képesek leszünk.
Akkor egyszerűen kinőnek a szárnyaink.

SZŰZBEN
A keresztény világ és hitkép sokban megfelel a Halak/ Szűz tengelynek. A Szűzben álló Fekete Hold az ezzel kapcsolatos értékrendszert szélsőségesen fogja fel. A Szűz jegye egy erős alkalmazkodási mechanizmussal együtt hajlandóságot ad az engedelmességre. Lilith azonban nem engedelmeskedik! Ezért ennél a Fekete Holdnál az erények, és az állhatatosság megkövetelése mellett masszívan ott van a parancsoknak való ellenszegülés is. A Fekete Hold ebben a jegyben csak akkor engedi meg a szexuális gyönyört, ha mellette ott van a büntetés is, vagy teljesen elfojtja a szexuális vágyat. A szűz Fekete Holdú emberek gyakran mondják, hogy nekik nincs szükségük a szexualitásra, mások arról panaszkodnak, hogy félnek amikor az örömöt érzik ,mert nem tudják azt bűntudat nélkül elfogadni. Ennél a Fekete Holdnál az árnyékok a Madonna és a szajha, a tiszta és a tisztátalan között ingáznak. Ha szabadon megélik szexualitásukat, akkor a bűnök fertőjében érzik magukat. Nagyon vágynak a bűnbocsánatra, ezért nagy hatalommal ruháznak fel egy büntető „Atyaistent" ( apát, vagy férjet). Gyakran választanak olyan társat ,akinek leértékeléseit nevelésnek veszik. Vagy olyan Környezetet választanak maguknak, mely érezteti, hogy bűn az ilyen félrelépés, még akkor is ha kegyesen megbocsát.
Itt nagyon fontos megvizsgálni a saját értékrendszerünket, hiszen saját belső inkvizítorainkat és vádlóinkat sokszor másra vetítjük ki.
Ezzel a Fekete Holdal rendelkező férfiaknak gyakran korlátozott képük van a nőkről: vagy rendesek, vagy szajhák. Lilith ugyan elbűvöli őket, de csak ritkán választják társul!!!
A nő szerepét erősen a hagyományos morál határozza meg, mely mindkét nemet korlátozza és egy fekete-fehér képbe kényszeríti a menny és pokol polarizálásának analógiájára. Az ördög sehol sem olyan ördögi, mint ott és az angyal sehol sem ilyen hamvas, mint itt. Az ilyen Fekete Holdú embereknek ilyen a kisugárzásuk is: vagy bűnös csáberő sugárzik belőlük, vagy a megérinthetetlen hamvasságukkal varázsolják el a másikat.
Azok, akiknek a Fekete Holdjuk a Szűzben van, jól teszik, ha hagyják, hogy mindkét tartalom hasson rájuk.
A Paradicsomot gyakran egy törekvés végének tekintik, így az örömtelen létet teszik nemessé, és aki nem ért vele egyet, azt erősen kritizálják. A munkát és a kritikát az asztrológia a Szűz jegyéhez rendeli, ez a Fekete Hold gyakran ezt fegyverként használja. /szélsőségesen/.
Ennél a Fekete Holdnál nagyon fontos az a nézet, hogy Isten magában foglalja a gonoszt is. Merlin csodálatos példája ennek. Ő nem moráli és egyáltalán nem polgári, de Lilithez sem jutunk el jelenlegi morálunkkal. Merlin szülei a szent és az ördög voltak. Ezért a teremtés értelmében Ő teljes, egész.

HALAKBAN, vagy fényszögkapcsolatban a Neptunnal
E Fekete Hold témái a pszihé minőségének és dimenziójának melysége és felemelkedése. Hihetetlen vágyódás van itt jelen a víz és feloldódás iránt.
A Neptunuszt az álmainkkal kötjük össze. A képek világával való kapcsolat itt kiemelkedően erős. Virágzik a fantázia, időnként telepatikus képességkel is találkozunk. A képek olyan mértékben áradhatnak, hogy néhány embert el is öntenek. Ha Fekete Hold kapcsolatban van, vagy kerül a Neptunusszal, akkor pszichózisok és spirituális válságok léphetnek fel. Az elárasztástól való félelem olyan nagy lehet, hogy előfordul a képek tagadása és elkerülése is. Azoknak, akiknek ilyen Fekte Holdjuk van gyakran van egy tendencia mindannak elfelejtésére, ami nem illik bele „nappali világukba".
A gyors felejtés védelem, hiszen fátylat borit a fájdalmas, vagy kellemetlen élményekre. Ebből bizonyos érzéketlenség adódik, az ember leszűkíti érzékelési spektrumát, különösen azokon a területeken, ahol a Fekete Hold tengelye található.
Ködös elképzelések, kisebb csalások tenyésznek itt, a becsapásokat a világba vetítjük ki, vagy naivan igaznak véljük. Az észlelés itt gyenge pont, vagy magunk esetében vonjuk kétségbe, vagy másoknál.
A felfokozott érzékenységet fenyegetőnek érzik ezek az emberek, ezét kompenzálásként érzéketlenséget is kifejleszthetnek magukban.
A nők ezzel az állással gyakran Szibüllák, látnokok, a férfiak pedig ilyen nőket keresnek.( és gyakran találnak)
Ennél a Fekete Holdnál nagy a harmónia igénye. A bosszúság elfelejtése ugyanolyan boldogító, mint az alkohol, a gyógyszerek, vagy hasonló narkotikumok. Ennek az állásnak kiemelkedő témája a káros szenvedély.
E Fekete Hold másik központi témája a csábítás. Időnként fátyollal fedik el saját csábításukat, hogy ne kelljen felelősséget vállalniuk érte. Gyakran nem veszik észre saját csáberejüket, és egyszer csak meglepődve tapasztalják, ha valaki veszi az adást. Az már a másik felelőssége, ha összetöri magát a sziklákon.
Az illúziók segíthetnek is, de be is csaphatnak. Szinte alig van valami nehezebb, mint elengedni az illúziókat. Ennél a Fekete Holdnál ez különösen nehéz. A képzelőerő olyan jelentős, és a fantázia olyan erős, hogy a látszat egy pillanat alatt összeolvad a valósággal. E Fekete Hold palettája a tisztánlátástól, és az erős intuiciótól az őrületig és az elmeháborodottságig vezet. Az álmok kiegészítenek bennünket, hidak kommunikációs eszközök lelkünkhöz.
Ennél a Fekete Holdnál nem ritkák a kreatív, megvilágosító álmok, ugyanúgy, mint a profetikus és beavatási álmok is.

 

 

Lilith táblázat

 

1940. Június 12. - 1941. Március 07.

Kos

1941. Március 08. - 1941. December 01.

Bika

1941. December 02. – 1942. Augusztus 27.

Ikrek

1942. Augusztus 28. – 1943. Május 24.

Rák

1943. Május 25. – 1944. Február 18.

Oroszlán

1944. Február 19. – 1944. November 14.

Szűz

1944. November 15. – 1945. Augusztus 09.

Mérleg

1945. Augusztus 10. – 1946. Május 05.

Skorpió

1946. Május 06. – 1947. Január 30.

Nyilas

1947. Január 31. – 1947. Október 27.

Bak

1947. Október 28. – 1948. Július 21.

Vízöntő

1948. Július 22. – 1949. Április 16.

Halak

1949. Április 17. – 1950. Január 13.

Kos

1950. Január 14. – 1950. Október 08.

Bika

1950. Október. 09. – 1951. Július 09.

Ikrek

1951. Július 10. – 1952. Március 28.

Rák

1952. Március 29. – 1952. December 24.

Oroszlán

1952. December 25. – 1953. Szeptember 19.

Szűz

1953. Szeptember 20. - 1954. Június 14.

Mérleg

1954. Június 15. – 1955. Március 10.

Skorpió

1955. Március 11. – 1955. December 06.

Nyilas

1955. December 07. – 1956. Augusztus 30.

Bak

1956. Szeptember 01. – 1957. Május 26.

Vízöntő

1957. Május 27. – 1958. Február 19.

Halak

1958. Február 20. – 1958. Szeptember 17.

Kos

1958. Szeptember 18. – 1959. Augusztus 14.

Bika

1959. Augusztus 15. – 1960. Május 08.

Ikrek

1960. Május 09. – 1961. Január 31.

Rák

1961. Február 01. –1961. Október 29.

Oroszlán

1961. Október 30. – 1962. Július 27.

Szűz

1962. Július 28. – 1963. Április 20.

Mérleg

1963. Április 21. – 1964. Január 13.

Skorpió

1964. Január 14. – 1964. Október 10.

Nyilas

1964. Október 11. – 1965. Július 07.

Bak

1965. Július 08. – 1966. Április 01.

Vízöntő

1966. Április 02. – 1966. December 25.

Halak

1966. December 26. – 1967. Szeptember 22.

Kos

1967. Szeptember 23. – 1968. Június 18.

Bika

1968. Június 19. – 1969. Március 14.

Ikrek

1969. December 08. – 1970. Szeptember 04.

Oroszlán

1969. Március 15. – 1969. December 07.

Rák

1970. Szeptember 05. – 1971. Május 31.

Szűz

1971. Június 01. – 1972. Február 23.

Mérleg

1972. Február 24. – 1972. November 17.

Skorpió

1972. November 18. – 1973. Augusztus 14. 

Nyilas

1973. Augusztus 15. – 1974. Május 12.

Bak

1974. Május 12. – 1975. Február 05.

Vízöntő

1975. Február 06. – 1975. Október 31.

Halak

1975. November 01. – 1976. Július 27.

Kos

1976. Július 28. – 1977. Április 23.

Bika

1977. Április 24. – 1978. Január 17.

Ikrek

1978. Január 18. – 1978. Október 12. 

Rák

1978. Október 12. – 1979. Július 09.

Oroszlán

1979. Július 10. – 1980. Április 05.

Szűz

1980. Április 06. - 1980. December 30.

Mérleg

1980. December 31. – 1981. Szeptember 23.

Skorpió

1981. Szeptember 24. – 1982. Június 22.

Nyilas

1982. Június 23. – 1983. Március 18.

Bak

1983. Március 19. – 1983. December 12.

Vízöntő

1983. December 13. – 1984. Szeptember 05.

Halak

1984. Szeptember 06. – 1985. Június 01.

Kos

1985. Június 02. – 1986. Február 27.

Bika

1986. Február 28. - 1986. November 23.

Ikrek

1986. November 24. - 1987. Augusztus 17.

Rák

1987. Augusztus 18. - 1988. Május 13.

Oroszlán

1988. Május 14. - 1989. Február 07.

Szűz

1989. Február 08. - 1989. November 04.

Mérleg

1989. November 05. - 1990. Július 29.

Skorpió

1990. Július 30. - 1991. Április 25.

Nyilas

1991. Április 26. - 1992. Január 20.

Bak

1992. Január 21. - 1992. Október 16.

Vizöntő

1992. Október 17. - 1993. Július 11.

Halak

1993. Július 12. - 1994. Április 06.

Kos

1994. Április 07. - 1995. Január 02.

Bika

1995. Január 03. - 1995. Szeptember 28.

Ikrek

1995. Szeptember 29. - 1996. Június 22.

Rák

1996. Június 23. - 1997. Március 18.

Oroszlán

 

 Kép

 
 

 

Profilkép


Képgaléria


Utolsó kép


Elérhetőség

Tóthné Bocsi Szilvia

Budapest 1171
Körömvirág utca 24

30-851 0853

lelektukor@citromail.hu

Levelezőlista
Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

CURRENT MOON

Statisztika

Online: 1
Összes: 37357
Hónap: 1476
Nap: 41